Stanovení primárních produktů peroxidace lipidů během obranné reakce u tabáku

V průběhu obranné reakce u rostlin dochází k aktivaci procesu peroxidace lipidů. Tento děj je vyvolán účinkem enzymů lipooxygenas či reaktivních forem kyslíku. Vede k degradaci polynenasycených mastných kyselin membránových lipidů. Vznikají tak strukturně rozmanité látky, které v rostlině plní obran...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Nosková, Jana (Dissertant)
Other Authors: Kašparovský, Tomáš, 1976- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/357273/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:V průběhu obranné reakce u rostlin dochází k aktivaci procesu peroxidace lipidů. Tento děj je vyvolán účinkem enzymů lipooxygenas či reaktivních forem kyslíku. Vede k degradaci polynenasycených mastných kyselin membránových lipidů. Vznikají tak strukturně rozmanité látky, které v rostlině plní obranné, signální či stimulační funkce. V důsledku své vysoké reaktivity však mohou i poškozovat buněčné molekuly. Primárními produkty peroxidace lipidů jsou hydroperoxidy mastných kyselin. Jejich hladina a jednotlivé zastoupení vypovídají o celkové peroxidaci lipidů v rostlině. Představují prekurzory sekundárních produktů, které vznikají jejich radikálovým rozpadem či účinkem enzymů v oktadekanové dráze. Cílem praktické části práce bylo porovnat heterologní expresí produkovaný kryptogein (X24) a jeho mutantní formu L41F ve schopnosti vyvolat peroxidaci lipidů v listech rostliny Nicotiana tabacum. Míra peroxidace lipidů byla posouzena na základě množství vzniklých hydroperoxidů mastných kyselin.
During plant defense response process lipid peroxidation is activated as a result of the effect of enzymes lipoxygenases or reactive oxygen species. Lipid peroxidation leads to the degradation of polyunsaturated fatty acids presented in membrane lipids. Moreover, it leads to production of structurally diverse compounds that play roles in defense, signal or stimulative functions. However, due to their high reactivity these compounds could cause damage to cell biomolecules. Primary products of lipid peroxidation are fatty acid hydroperoxides. Levels and proportional representations of these compounds in plants indicate lipid peroxidation profile. They act as precursors of secondary products that are formed from primary compounds by radical decomposition or by the effect of enzymes involved in octadecanoic pathway. The aim of the practical part of this work was to compare the ability of heterologous expression prepared cryptogein (X24) and its mutant form L41F to induce lipid peroxidation
Item Description:Vedoucí práce: Tomáš Kašparovský
Physical Description:79 l. : il.