Využití HPV testace ve screeningu karcinomu děložního hrdla

Karcinom děložního hrdla je celosvětově třetí nejčastější malignitou ženského genitálu s vysokou incidencí a mortalitou. Nejvýznamnějším etiologickým faktorem podílejícím se na vzniku tohoto onemocnění je infekce vysoce rizikovým typem lidského papilomaviru (HR HPV), který se přenáší pohlavním styke...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Juračková, Lenka (Dissertant)
Other Authors: Zambo, Iva (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/381476/lf_b/
Cover Image
Description
Summary:Karcinom děložního hrdla je celosvětově třetí nejčastější malignitou ženského genitálu s vysokou incidencí a mortalitou. Nejvýznamnějším etiologickým faktorem podílejícím se na vzniku tohoto onemocnění je infekce vysoce rizikovým typem lidského papilomaviru (HR HPV), který se přenáší pohlavním stykem. V případě včasného záchytu dysplastických či počínajících nádorových změn může pacientka podstoupit nemutilující, přesto dostatečně radikální a sanativní léčbu. V souboru 293 pacientek vyšetřených cytologicky a následně i molekulárně-geneticky byla hodnocena exprese HR HPV u jednotlivých cytologických nálezů, nejčetnější subtypy HPV a statisticky byla hodnocena závislost HR HPV na cytologické diagnóze. HPV testace je využitelná v případech s nejednoznačnou cytologickou diagnózou (ASC-US, ASC-H) a u diskrepantních cytologických a kolposkopických nálezů. Molekulárně-genetické vyšetření se navíc jeví jako velmi vhodné u cytologické diagnózy AGC-NOS. V budoucnu lze očekávat zařazení HPV testa
Cervical cancer is the third most common female genital tract malignancy worldwide, with high incidence and mortality. An infection with high-risk-type human papillomavirus (HR HPV), which is sexually transmitted disease, is the most significant etiologic factor contributing to the development of this disease.. In the case of an early detection of dysplastic or incipient neoplastic changes, a patient can undergo non–mutilating, yet sufficiently radical and sanative treatment. An expression of HR HPV was examined in individual cytological findings, the most frequent HPV subtypes were evaluated and a correlation between HR HPV and cytology diagnosis was statistically assessed in a group of 293 patients who were cytologically examined and molecular-genetically tested. HPV testing is usable in cases with unclear cytology diagnosis (ASC-US, ASC-H) and for inconsistent cytological and colposcopic findings. Moreover, molecular-genetic testing seems to be very appropriate for cytology diagnosi
Item Description:Vedoucí práce: Iva Zambo
Physical Description:50 l.