Mezipohlavní a stranové rozdíly kostí zápěstních

Genetické vlohy spolu s vnějšími vlivy, jako například míra a typ mechanického zatížení, mohou způsobovat rozdíly ve velikosti a tvaru kostí mezi stranami těla a pohlavími. Cílem teoretické části této práce bylo vytvořit literární přehled poznatků o velikosti, tvaru, uspořádání a variabilitě zápěstn...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Slivová, Andrea (Dissertant)
Other Authors: Králík, Miroslav, 1973- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Slovak
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/375691/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Genetické vlohy spolu s vnějšími vlivy, jako například míra a typ mechanického zatížení, mohou způsobovat rozdíly ve velikosti a tvaru kostí mezi stranami těla a pohlavími. Cílem teoretické části této práce bylo vytvořit literární přehled poznatků o velikosti, tvaru, uspořádání a variabilitě zápěstních kostí. Cílem praktické části bylo zjistit přítomnost stranových a pohlavních rozdílů v rozměrech zápěstních kostí menšího archeologického kosterního vzorku a porovnat výsledky s jinými studiemi. Sledováno bylo 51 rozměrů na souboru 50 skeletů. Vzorek pocházel ze středověkého a novověkého hřbitova okolo kostela sv. Jakuba v Brně (10 žen a 15 mužů) a z mladohradištního pohřebiště Dětkovice – Za zahradama (12 žen a 13 mužů). Stranové a pohlavní rozdíly byly vyjádřeny pomocí indexů sexuálního dimorfismu a stranové asymetrie a testovány pomocí neparametrických statistických testů. U žen se relativní míra asymetrie pohybovala od -12,08 % do +4,59 %.
Genetic predisposition together with external influences, such as amount and type of mechanical load, can result in sex and side differences in the size and shape of the bones. The aim of theoretical part of the thesis was to create an overview of knowledge considering size, shape, order and variability of wrist bones. The aim of practical part of the thesis was to find out whether there are differences in the wrist bone dimensions between sides and sexes in a compact archeological skeletal sample and to compare the results with other studies. Fifty-one bilateral measurements in the whole carpus were studied on the sample of 50 skeletons. The sample originated from medieval and modern-time cemetery located near Saint Jacob's Church in Brno (10 female, 15 male) and early burial medieval site Dětkovice – Za zahradama (12 female, 13 male).
Item Description:Vedoucí práce: Miroslav Králík
Physical Description:79 l.