Stáří erytrocytů pro hemoterapii

Bakalářská práce pojednává o problematice stáří erytrocytových transfuzních přípravků určených pro hemoterapii. V úvodu jsou popsány erytrocyty, jejich vývoj v lidském organismu, erytrocytové transfuzní přípravky. Závěr je věnován hemoterapii. V praktické části jsou pomocí statistické analýzy vyhodn...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Kliková, Martina (Dissertant)
Other Authors: Horváthová, Beáta (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/381363/lf_b/
Cover Image
Description
Summary:Bakalářská práce pojednává o problematice stáří erytrocytových transfuzních přípravků určených pro hemoterapii. V úvodu jsou popsány erytrocyty, jejich vývoj v lidském organismu, erytrocytové transfuzní přípravky. Závěr je věnován hemoterapii. V praktické části jsou pomocí statistické analýzy vyhodnocena data souboru pacientů, kterým byly vydány ve sledovaném období a na vybraných pracovištích erytrocytové transfuzní přípravky. Závěr bakalářské práce popisuje souhrn výsledků analýzy, na jejichž základě jsou navržena profylaktická opatření pro zlepšení bezpečnosti hemoterapie.
This bachelor thesis deals with the issue of age of red blood cell transfusion products designated for hemotherapy. In the beginning of theoretical part the erythrocytes, their development in the human body and erythrocyte transfusion products are described. The rest deals with hemotherapy. The practical part contains evaluation of statistical analysis of data from a group of patients which were treated by erythrocyte transfusion products in selected sites in surveyed period. In the end the thesis describe a summary of results of the analysis on which basis the prophylactic measures are proposed to improve the safety of hemotherapy.
Item Description:Vedoucí práce: Beáta Horváthová
Physical Description:53 l.