Variabilita typů genetické determinace pohlaví a jejich dynamika

Pohlaví jedince většinou závisí na jeho genotypu v lokusech determinujících pohlaví a přítomnost těchto lokusů postupně vede k evoluci pohlavních chromozomů. Nejznámější typy determinace pohlaví je typ savčí, založený na samčí heterogametnosti (XX, XY) nebo typ ptačí, založený na samičí heterogametn...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Pavlová, Tereza (Dissertant)
Other Authors: Janoušek, Bohuslav, 1969- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/375589/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Pohlaví jedince většinou závisí na jeho genotypu v lokusech determinujících pohlaví a přítomnost těchto lokusů postupně vede k evoluci pohlavních chromozomů. Nejznámější typy determinace pohlaví je typ savčí, založený na samčí heterogametnosti (XX, XY) nebo typ ptačí, založený na samičí heterogametnosti (ZW, ZZ). Předpokládá se, že k diferenciaci pohlavních chromozomů (vzniku odlišnosti mezi X a Y chromozomy nebo mezi Z a W chromozomy) dochází v důsledku hromadění genů, jejichž exprese je výhodná pro jedno pohlaví a nevýhodná pro pohlaví druhé (pohlavní antagonismus). Současně je postupně zastavována rekombinace mezi X a Y chromozomem (případně Z a W chromozomy). Za určitých okolností může například dojít ke změně jednoho systému determinace pohlaví v jiný. V současné době jsou u některých druhů objevovány raritní systémy determinace pohlaví a jejich vznik je dosud spojen s řadou nezodpovězených otázek.
Sex of the individual usually depends on its genotype in sex-determining loci and the presence of these loci usually leads to an evolution of sex chromosomes. The most common systems of genetic determination are based either on male heterogamety (XX, XY) or female heterogamety (ZW, ZZ). It is suggested that the differentiation of sex chromosomes (differences between the X and Y chromosomes or between the Z and W chromosomes) occurs due to the accumulation of genes whose expression is advantageous for one sex and disadvantageous for the other sex (sexual antagonism). At the same time, recombination between X and Y chromosome (or Z and W chromosomes) is suppressed. Some processes are not enough explored. Under certain conditions, for example, one sex-determining system is still changed in the other. Currently, some aberrant sex-determining mechanisms are also discovered and their formation is associated with many unanswered questions.
Item Description:Vedoucí práce: Bohuslav Janoušek
Physical Description:48 l.