Studium mechanismů vedoucích k senescenci nádorové buňky: úloha a funkce rodiny anterior gradient proteinů

Proteiny anterior gradient 2 (AGR2) a anterior gradient 3 (AGR3) jsou lidské homology proteinů XAG, poprvé identifikovaných u Xenopus laevis. Lépe popsaným z této dvojice je protein AGR2. Byl prokázán jeho vliv na stimulaci buněčné proliferace, adhezi, regulaci buněčného cyklu nebo na indukci tvorby...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Hynštová, Iveta (Dissertant)
Other Authors: Hrstka, Roman (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/324260/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Proteiny anterior gradient 2 (AGR2) a anterior gradient 3 (AGR3) jsou lidské homology proteinů XAG, poprvé identifikovaných u Xenopus laevis. Lépe popsaným z této dvojice je protein AGR2. Byl prokázán jeho vliv na stimulaci buněčné proliferace, adhezi, regulaci buněčného cyklu nebo na indukci tvorby metastáz. Zároveň byla jeho zvýšená exprese zaznamenána u některých typů nádorových onemocnění, jako jsou nádory mléčné žlázy, prostaty, slinivky břišní a řady dalších. V minulém roce byla demonstrována jeho nová potenciální úloha jako regulačního proteinu při buněčné senescenci, což nabízí nové možnosti jeho terapeutického využití. Cílem této práce bylo analyzovat možný biologický vztah mezi senescentním fenotypem a proteiny AGR2 a AGR3 pomocí vhodných biochemických a molekulárně biologických metod a především pak provést analýzu biologického vztahu vzniku volných radikálů a anterior gradient proteinů. U buněčné linie MCF-7 se nepodařilo navodit zvýšenou expresi nejen SA β-gal, ale i prote
Anterior gradient proteins anterior gradient 2 (AGR2) and anterior gradient 3 (AGR3) are two human homologues of XAG proteins, first discovered in Xenopus laevis. Much more is known about AGR2 functions. AGR2 is implicated in stimulation of cell proliferation, adhesion, cell cycle regulation or induction of metastasis. Additionally, upregulated expression of AGR2 was observed in various cancer types like breast or pancreatic carcinoma, prostate cancer and some others. Rcently new potential role of AGR2 was discovered. It could act as regulatory protein in mechanisms of cellular senescence, indicating new possibilities of its clinical use. The aim of our study was to analyze biological connection between senescence and anterior gradient proteins by appropriate methods of biochemistry and molecular biology with edge of analysis possible biological relationship between reactive oxygen species generation and anterior gradient proteins. In MCF-7 cancer cell line we did not observe increased
Item Description:Vedoucí práce: Roman Hrstka
Physical Description:65 l. : il.