Postoje seniorů k eutanazii v kontextu jejich náboženského vyznání

Diplomová práce se skládá z několika částí. V úvodní části je nastíněno historické pozadí problematiky eutanazie a asistované sebevraždy i některé současné přístupy k této problematice, a to jak v oblasti sekulární etiky, tak ve sféře etiky teologické (protestantské a katolické). Další část je věnov...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Zámečníková, Jana (Dissertant)
Other Authors: Macková, Marie, 1974- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/381797/lf_m/
Cover Image
Description
Summary:Diplomová práce se skládá z několika částí. V úvodní části je nastíněno historické pozadí problematiky eutanazie a asistované sebevraždy i některé současné přístupy k této problematice, a to jak v oblasti sekulární etiky, tak ve sféře etiky teologické (protestantské a katolické). Další část je věnována matematicko-statistické analýze dotazníkového šetření a ověření stanovených cílů a hypotéz. V závěrečné části jsou shrnuty výsledky šetření, které byly provedeny pomocí kvantitativních výzkumných metod. Hlavním zjištěním práce je fakt, že vztah k náboženství ovlivňuje názor na eutanazii a asistovanou sebevraždu.
This thesis consists of several parts. In the opening part the historical background of the issue of euthanasia and assisted suicide is outlined, and also some current approaches to this area, namely in the field of secular ethics as well as in the field of theological ethics (Protestant and Catholic). In the next part there is a mathematical and statistical analysis of the survey and verification of given targets and hypotheses. In the final part the results of the survey are summed up, which was conducted using quantitative research methods. The main finding of the survey is that a relationship to religion affects one´s opinion on euthanasia and assisted suicide.
Item Description:Vedoucí práce: Marie Macková
Physical Description:119 l.