Kontaminace fluvizemí a její ekotoxikologické důsledky /

V této bakalářské práci se zabývám fluvizeměmi, jejich kontaminacemi a ekotoxikologickými biotesty, kterými lze sledovat vliv kontaminantů na organismy. Fluvizemě jsou úrodné půdy, které se vyskytují v nivách vodních toků a vznikají převážně sedimentací povodňových sedimentů. Jelikož se nacházejí v...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Dostál, Dominik (Dissertant)
Other Authors: Hofman, Jakub, 1974- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2012
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/269051/prif_b_b1/
Cover Image
Description
Summary:V této bakalářské práci se zabývám fluvizeměmi, jejich kontaminacemi a ekotoxikologickými biotesty, kterými lze sledovat vliv kontaminantů na organismy. Fluvizemě jsou úrodné půdy, které se vyskytují v nivách vodních toků a vznikají převážně sedimentací povodňových sedimentů. Jelikož se nacházejí v blízkosti vodních toků, jsou jimi do značné míry ovlivněny. Proto je pro fluvizemě velmi důležitý vodní režim, který udává jak často je půda zaplavována. Díky své úrodnosti jsou fluvizemě hojně využívány člověkem jako zemědělské půdy, nebo jako pastviny pro dobytek. V důsledku tohoto využívání může mít kontaminace těchto půd velký dopad také na lidi. Proto jsou prováděny studie studující kontaminace fluvizemí, případně její efekty. Klasický přístup je sledování obsahů toxických látek v půdě či zemědělských plodinách a interpretace zdravotního rizika vůči člověku.
This thesis topic is focused on fluvisols, their contamination and ecotoxicological bioassays, which can be used to assess the impact of contaminants on organisms. Fluvisols are fertile soils, which are located in the lowlandsaround rivers and they are significantly affected by river regime, especially by frequent flooding, inundation and transport of material from sediment to soil and vice versa. Thanks to their fertility, fluvisols are used frequently as agricultural soils, arable soils or pastures. Consequently, their contamination may have a substantial impact on human health, too. Typical approach to assess the fluvisols‘ quality and possible effects on living organisms including human is to monitor content of toxic substances in soil or in agricultural crops followed by interpretation, whether the health risk to human might arise.
Item Description:Vedoucí práce: Jakub Hofman
Vedoucí práce:
Physical Description:52 listů : ilustrace