Vegetace horských bučin východních Sudet

Cílem této práce je popsat vegetaci bučin a její vazbu na podmínky prostředí ve vybraném území v jižní části Rychlebských hor. Celkem bylo analyzováno 58 fytocenologických snímků, z toho 29 pořízených mnou v roce 2011, zbytek byl převzat z databáze. Během snímkování byly získávány informace o proměn...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Trčka, Adam (Dissertant)
Other Authors: Hédl, Radim, 1976- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2012
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/356773/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Cílem této práce je popsat vegetaci bučin a její vazbu na podmínky prostředí ve vybraném území v jižní části Rychlebských hor. Celkem bylo analyzováno 58 fytocenologických snímků, z toho 29 pořízených mnou v roce 2011, zbytek byl převzat z databáze. Během snímkování byly získávány informace o proměnných prostředí jako nadmořská výška, orientace a sklon svahu. Dodatečně byl každému snímku přiřazen půdní typ, geologické podloží a relativní ozáření (radiace). Snímky byly rozděleny pomocí metody TWINSPAN do pěti skupin, které byly charakterizovány na základě druhů s vysokou fidelitou. Tyto skupiny byly srovnány s klasifikací podle expertního systému vytvořeného pro Českou republiku metodou COCKTAIL. Výsledky obou klasifikací byly téměř nesrovnatelné. Za pomoci mnohorozměrných analýz byly nalezeny faktory prostředí, které nejvíce ovlivňovaly druhovou variabilitu studovaných bučin: jsou to nadmořská výška (hlavní gradient) a míra radiace (druhý hlavní gradient).
Goal of this thesis is to describe the vegetation of beechwoods and their binding to the conditions of the environment in selected area in Rychleby mountain range. In total, 58 phytosociological relevés were analyzed, of which 29 was made by me in 2011, the rest was taken from database. Basic information about environment variables were gathered during making relevés, such as: altitude, aspect and the slope gradient. Subsequently, original soil type, geological bedrock a relative radiation were associated with every relevés. Relevés were sorted into five groups using TWINSPAN methods and were characterized using types with high fidelity. These groups were compared to classification using an expert system created for Czech Republic using COCKTAIL method. Both results were almost incomparable. Using multidimensional statistical analysis, factors of environment that affect the special variability of studied beechwoods were found.
Item Description:Vedoucí práce: Radim Hédl
Physical Description:60 l.