Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010 : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 18.-20. marca 2010 v priestoroch ÚZ NR SR Častá-Papiernička organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou pod záštitou prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc., dekana PraF UK v Bratislave. I. časť /

Saved in:
Bibliographic Details
Corporate Author: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore Častá-Papiernička, Slovensko) (Author)
Other Authors: Hamuľák, Juraj (Compiler)
Format: Book
Language:Slovak
Czech
Published: Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
Edition:1. vyd.
Series:Sympóziá, kolokviá, konferencie
Subjects:
For reservations/loans of the physical document, please log in.
Description Status Library Collection Call Number Notes Barcode
Available
Month CLOSED STACKS
Faculty of Law Sklad 2 RP-1168/10/1 3129153123