Sledování dynamiky zánětlivých markerů a jejich vztahu k anatomickým prediktorům vzniku pánevní ischémie po perioperační okluzi vnitřních pánevních tepen při implantaci stentgraftu

Cílem studie bylo zjistit, zda perioperační uzávěr jedné nebo obou a. iliaca interna (AII) při implantaci stentgraftu (SG) do aneuryzmatu aorty abdominální (AAA) vede k riziku ischémie pánevních orgánů. V letech 2006 až 2009 bylo implantováno 320 bifurkačních SG. Soubor byl rozdělen na 4 primární sk...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Šedivý, Petr (Dissertant)
Other Authors: Veverková, Lenka, 1958- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2011
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/229588/lf_d/
Cover Image
Description
Summary:Cílem studie bylo zjistit, zda perioperační uzávěr jedné nebo obou a. iliaca interna (AII) při implantaci stentgraftu (SG) do aneuryzmatu aorty abdominální (AAA) vede k riziku ischémie pánevních orgánů. V letech 2006 až 2009 bylo implantováno 320 bifurkačních SG. Soubor byl rozdělen na 4 primární skupiny podle perioperační průchodnosti nebo okluze AII a do sekundárních podskupin podle počtu průchodných větví AII. Během 7 pooperačních dní byly vyšetřovány laboratorní hladiny C-reaktivního proteinu (CRP), myoglobinu (MGB), laktátu, leukocytů a prokalcitoninu, byla měřena tělesná teplota a sledovány příznaky ischémie kolon. Všechny markery byly pooperačně zvýšené, ale rozdíly nebyly statisticky významné, kromě MGB v primárních skupinách (skupina C, obě AII uzavřeny), a kromě CRP a MGB v podskupině C1 (1-2 průchodné větve AII). Ischémie kolon byla diagnostikována pouze jednou, jako její příčina byla zjištěna mnohočetná mikroembolizace.
The aim was to investigate if the occlusion of one or both internal iliac artery (IIA) during bifurcated stent graft (SG) implantation into AAA could be done without the risk of pelvic organ ischemia. From 2006 to 2009 320 bifurcated SG were implanted. The cohort was divided into 4 primary groups according to perioperative patency or occlusion of IIA and into secondary subgroups according to the number of patent IIA branches. During 7 post-operative days the laboratory levels of C-reactive protein (CRP), myoglobine (MGB), lactate, white blood count and procalcitonine were investigated, body temperature was measured and symptoms of colonic ischemia were followed. All markers were increased after operation, however, the differences were not statistically significant except for MGB in primary groups (group C, both IIA occluded) and for CRP and MGB in subgroup C1 (1-2 patent IIA branches). Colonic ischemia was diagnosed only once and was caused by multiple microembolisation
Item Description:Vedoucí práce: Lenka Veverková
Physical Description:106 l.