Melitón ze Sard: Peri Pascha (O Pasše). Úvodní studie, překlad a komentář

Spis Peri Pascha (O Pasše), který napsal Melitón ze Sard kolem r. 170 po Kr., představuje jeden z nejdůležitějších textů janovského křesťanství konce 2. století. Obsahuje typologický výklad starozákonních událostí Exodu jako předobrazu novozákonních událostí spásy skrze Kristovu smrt a vzkříšení. Po...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Recinová, Monika (Dissertant)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2010
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/112094/ff_r/
Cover Image
Description
Summary:Spis Peri Pascha (O Pasše), který napsal Melitón ze Sard kolem r. 170 po Kr., představuje jeden z nejdůležitějších textů janovského křesťanství konce 2. století. Obsahuje typologický výklad starozákonních událostí Exodu jako předobrazu novozákonních událostí spásy skrze Kristovu smrt a vzkříšení. Pochází z okruhu maloasijských kvartodecimánů, kteří slavili křesťanskou Paschu v časové shodě s židovským svátek Pesach na památku smrti Krista – pravého Beránka. Jedná se o starobylý liturgický text svého druhu (liturgickou homilii a křesťanskou verzi židovské hagady), který reinterpretuje starší židovské a křesťanské tradice. Tento spis, jehož theologie vychází z hlavního proudu církevního křesťanství 2. století, nově osvětluje řadu otázek raně křesťanského bádání. Předkládaná rigorózní práce obsahuje nový český překlad Melitónova spisu Peri Pascha na základě kritické edice S. G. Halla, dále úvodní studii k postavě Melitóna ze Sard a jeho paschálnímu spisu a rozsáhlejší komentář k tomuto sp
The presented work on Peri Pascha (On Pascha) by Melito of Sardis (cca 170 A. D.) contains an introductory essay, a new Czech translation of the Melito´s text and a comprehensive commentary. The bilingual edition of On Pascha is based on the latest existent edition of this writing by S. G. Hall (Oxford 1979). The main aim of the introductory essay and commentary is to outline as far as possible a consensual view on Melito of Sardis and his rediscovered text On Pascha and to present a contemporary Melitonian research. The introductory essay discusses not only the theological questions of the Melito´s text but also its´ wider context represented by contemporary Judaism, Christian heterodox and Gnostic streams, Hellenistic culture and mystery religions. The first chapter “Melito of Sardis in the context of his time” discusses extant ancient testimonies on Melito´s life, influence and significance, in particular Eusebius´ account in his Church History. Melito of Sardis was a significant a
Physical Description:131 l.