Table of Contents:
  • <<Sv. 1. Textová část. 135 s.>>
  • <<Sv. 2. Mapové a grafické přílohy. 40 příloh.>>
  • <<Sv. 3. Geologické profily vrtů. 244 s.>>