Vazebné vlastnosti proteinů rodiny 14-3-3 a jejich interakce s proteinem p53

Proteiny rodiny 14-3-3 patří mezi první objevené signální molekuly, které se specificky váží na motivy obsahující fosfoserin nebo fosfothreonin. Tuto proteinovou rodinu nalezneme téměř ve všech tkáních eukaryotních organismů. Prostřednictvím dimeru hrají klíčovou roli v signální transdukci, buněčném...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Čechová, Jana (Dissertant)
Other Authors: Brázda, Václav, 1970- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2010
Subjects:
p53
Online Access:http://is.muni.cz/th/269327/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Proteiny rodiny 14-3-3 patří mezi první objevené signální molekuly, které se specificky váží na motivy obsahující fosfoserin nebo fosfothreonin. Tuto proteinovou rodinu nalezneme téměř ve všech tkáních eukaryotních organismů. Prostřednictvím dimeru hrají klíčovou roli v signální transdukci, buněčném cyklu, apoptóze a kontrole genové exprese. Proteiny 14-3-3 svým navázáním na cílový protein mění jeho další protein - protein interakci, lokalizaci v buňce, chrání protein před proteolýzou a slouží jako adaptorové proteiny. Snížená exprese savčí izoformy σ je spojena se vznikem maligního nádoru epiteliálních buněk. Vědecké studie odhalily, že izoforma σ je pozitivním regulátorem proteinu p53. Nádorový supresor protein p53, též nazýván „Strážce genomu“ plní významnou roli v buněčných pochodech. Jeho důležitost spočívá v prevenci vzniku nádorového bujení. V buňce funguje jako transkripční faktor a podílí se na inhibici buněčného cyklu, apoptóze a reparaci DNA. Protein p53 bývá zmutován v 50% ...
Proteins of the 14-3-3 family belong to the first discovered signal molecules that are specifically bound to the motives containing phosphoserine or phosphothreonine. This protein family can be found in almost all tissues of eukaryotic organisms. In the form of dimer they are featured in signal transduction, cellular cycle, apoptosis and supervision of genetic expression. The 14-3-3 proteins change by their bounding on the target protein its next protein - protein interaction and localization in the cell, protect the protein from proteolysis and serve as adaptor molecules. Reduced expression of the mammalian isoform σ is connected with the emergence of epithelial cells encephaloid. Scientific studies revealed that the isoform σ is a positive regulator of the p53 protein. Tumor suppressor p53 protein, called „Guardian of the Genome“, plays an important role in cellular processes. Its importance lies in prevention of tumor emergence. In the cell, it functions as a transcriptional factor ...
Item Description:Vedoucí práce: Václav Brázda
Physical Description:62 l.