Molekulární diverzita genů kódujících proteiny, které se účastní interakce mezi rostlinou a Meloidogyne incognita

Rodina map-1 genů kóduje proteiny, pro které jsou charakteristické dvě vysoce konzervované repetitivní sekvence (58 aa a 13 aa). Byla popsána u hlístic Meloidogyne incognita, M. arenaria a M. javanica, rostlinných parazitů vyznačujících se partenogenetickým způsobem rozmnožování. Ačkoli funkce těcht...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Tomalová, Iva (Dissertant)
Other Authors: Kašparovský, Tomáš, 1976- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:English
Published: 2010
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/175107/prif_m/
Description
Summary:Rodina map-1 genů kóduje proteiny, pro které jsou charakteristické dvě vysoce konzervované repetitivní sekvence (58 aa a 13 aa). Byla popsána u hlístic Meloidogyne incognita, M. arenaria a M. javanica, rostlinných parazitů vyznačujících se partenogenetickým způsobem rozmnožování. Ačkoli funkce těchto proteinů je dosud neznámá, předpokládá se, že se účastní interakce mezi rostlinou a hlísticí. Jejich rozdílná exprese v isogenetických liniích lišících se pouze v (a)virulencí vůči Mi-1 genu naznačuje, že rozdíly v počtu repetic a jejich uspořádání mohou být právě za (a)virulenci zodpovědné. První část této diplomové práce monitoruje distribuci map-1 genů mezi v rámci kmene Nematoda. Použití PCR s dvěma páry primerů specifických pro map-1 geny odhalila přítomnost těchto genů jen u několika tropických druhů rodu Meloidogyne – kromě výše zmíněných k amplifikaci došlo u vzorků DNA z M. hispanica, M. floridensis, M. paranaensis, M. ethiopica a M. izalcoensis.
The map-1 gene family is a small group of genes encoding proteins harboring conserved 58 aa and 13 aa-repeats. It was described in M. incognita, M. arenaria and M. javanica, asexual plant parasitic nematodes. Although the function of those proteins remains still unknown, they are supposed to be involved in the plant-nematode interaction. In addition, differential expression of those genes between M. incognita near-isogenic lines differing only in the (a)virulence against the Mi-1 resistance gene suggested that variation in the number and arrangement of repeats could correlate with their ability to overcome the plant resistance. The first part of this thesis monitors the distribution of representatives of the map-1 gene family among 52 species belonging to the phylum Nematoda. PCR using two pairs of specific primers revealed these genes only in a small group of tropical root-knot nematodes species – except the previously mentioned species, amplification was observed
Item Description:Vedoucí práce: Tomáš Kašparovský
Physical Description:61 l.