Exprese a aktivita enzymů podílejících se na regulaci redoxního stavu embryonálních buněk během jejich diferenciace

Zmeny redoxného stavu buniek výrazne ovplyvňujú fyziológiu buniek, vrátane modulácie ich diferenciácie. Kľúčovú úlohu hrajú intracelulárne produkované reaktívne matabolity kyslíku (reactive oxygen species - ROS), ktoré sú v súčasnosti považované za dôležité mediátory v regulácii bunkových funkcií a...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Binó, Lucia (Dissertant)
Other Authors: Kubala, Lukáš, 1973- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Slovak
Published: 2010
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/184513/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Zmeny redoxného stavu buniek výrazne ovplyvňujú fyziológiu buniek, vrátane modulácie ich diferenciácie. Kľúčovú úlohu hrajú intracelulárne produkované reaktívne matabolity kyslíku (reactive oxygen species - ROS), ktoré sú v súčasnosti považované za dôležité mediátory v regulácii bunkových funkcií a prenose intracelulárneho signálu. Expresia, aktivita a regulácia enzýmov zodpovedných za produkciu ROS počas diferenciácie embryonálnych kmeňových buniek je však nejasná. Preto bola v rámci tejto práce študovaná problematika NADPH oxidáz - enzýmov zodpovedných za produkciu ROS. Meraním na prietokovom cytometri bola u rôznych modelov myších embryonálnych kmeňových buniek detegovaná bazálna hladina ROS rôznymi fluorescenčnými značkami. Súčasťou práce bola optimalizácia metódy RT qPCR s využitím technológie Universal Probe Library a jej zavedenie do rutinného používania. Pomocou tejto technológie bola u myších embryonálnych kmeňových buniek pozorovaná expresia NADPH oxidáz NOX1, NOX2 (vrátane p
Fluctuations of cell redox state significantly influence physiology of the cells, including modulation of their differentiation. Reactive oxygen species (ROS), which are now well accepted as important mediators of cell functions regulation and intracellular signal transport, play a key role. Expression, activity and regulation of enzymes responsible for ROS production during embryonic stem cells differentiation is not clear. Therefore in this diploma thesis the issue of NADPH oxidases, enzymes responsible for ROS production, was studied. Flowcytometric measurements using various fluorescence dyes unveiled basal ROS production in various mouse embryonic stem cell models. One of the tasks was to optimize RT qPCR using Universal Probe Library technology and to introduce it into routine usage. Using this method we have observed expression of NADPH oxidases NOX1, NOX2 (including subunits p47phox and p67phox), NOX4, DUOX1 and DUOX2 in mouse embryonic stem cells. Regulation of NADPH oxidases
Item Description:Vedoucí práce: Lukáš Kubala
Physical Description:56 l.