Dysfagie a dysmotilita jícnu v antirefluxní chirurgii

Pooperační dysfagie je častým problémem a snižuje kvalitu života nemocných operovaných pro GERD. Nejtěžší formy dysfagie si mohou vyžádat invazivní radiologické řešení nebo i reoperaci. Bylo popsáno mnoho alternativ chirurgického výkonu jejichž cílem bylo snížení výskytu dysfagie se spornými výsledk...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Procházka, Vladimír, 1972- (Dissertant)
Other Authors: Vomela, Jindřich, 1946- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2008.
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/46525/lf_d/
Cover Image
Description
Summary:Pooperační dysfagie je častým problémem a snižuje kvalitu života nemocných operovaných pro GERD. Nejtěžší formy dysfagie si mohou vyžádat invazivní radiologické řešení nebo i reoperaci. Bylo popsáno mnoho alternativ chirurgického výkonu jejichž cílem bylo snížení výskytu dysfagie se spornými výsledky. Rovněž možnosti předoperačního stanovení míry rizika dysfagie jsou sporné. Pozornost byla dříve zaměřena zejména na motorickou výkonnost jícnu, která je u značné části pacientů s GERD poškozena. Cílem této práce bylo posouzení možných rizikových faktorů pro vznik pooperační dysfagie. Hodnoceny byly jak výsledky podrobných funkčních vyšetření jícnu, věk, pohlaví i anamnestické údaje. Bylo zjištěno, že není možná predikce výskytu pooperační dysfagie podle výsledků předoperačních funkčních vyšetření jícnu. Naopak jako důležitější se projevil pečlivý odběr anamnézy. Pooperační dysfagie byla častější u pacientů se špatným efektem konzervativní medikace a výskytem atypických příznaků. Byl zji.
Postoperative dysphagia is a frequent problem that decreases quality of life in patients operated for gastroesophageal reflux disease (GERD). The most severe forms of dysphagia can require invasive radiological treatment or reoperation. Many alternatives of surgical operations were described in order to decrease the incidence of dysphagia with disputed results. The possibility of preoperational determination of risk factors for dysphagia are also disputed. In past, we focussed mainly on the esophageal motoric efficiency which is altered in many GERD patients. The aim of this study was to assess possible risk factors for developing the postoperative dysphagia. We evaluated both results of functional examination of esophagus, age, gender and anamnestic data. We discovered that there is no possible prediction for postoperative dysphagia based on the results of preoperative functional examination of esophagus. On the other side, an accurate anamnesis showed to be more important. Th.
Item Description:Vedoucí práce: Jindřich Vomela.
Physical Description:88 l.