Etické dilema zachraňování dětí na hranici viability /

Bakalářská práce se zabývá problematikou zachraňování dětí na hranici viability. Teoretická část přibližuje viabilitu a její hranici, na kterou nás přivedl postupný technický rozvoj, získávání nových znalostí a dovedností v péči o extrémně nezralé novorozence. Dále práce seznamuje čtenáře s novoroze...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Müllerová, Soňa (Dissertant)
Other Authors: Kuře, Josef, 1963- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2008
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/176632/lf_b/
Cover Image
Description
Summary:Bakalářská práce se zabývá problematikou zachraňování dětí na hranici viability. Teoretická část přibližuje viabilitu a její hranici, na kterou nás přivedl postupný technický rozvoj, získávání nových znalostí a dovedností v péči o extrémně nezralé novorozence. Dále práce seznamuje čtenáře s novorozenci narozenými na hranici viability, s jejich péčí a riziky, která jsou spojena s jejich velmi předčasným narozením. Druhá část teorie popisuje viabilitu jako etické dilema. Zabývá se rozvojem jednotek intenzivní péče o novorozence a etickou problematikou zachraňování dětí na hranici viability, podrobněji pak prenatální konzultací, rozhodováním na hranici viability, kvalitním životem či bolestí extrémně nezralých novorozenců. Ve výzkumné části jsou na základě dotazníkového šetření analyzovány postoje respondentů jednotlivých věkových kategorií k problematice zachraňování dětí na hranici viability. Z výsledků vyplývá, že většina respondentů má povědomí o zachraňování extrémně nezralých novorozenců.
The thesis deals with problems connected with rescuing children at the edge of viability. The theoretical part elucidates the viability and its edge, to which we were brought by progressive technological development, acquisition of new knowledge and skills of care of extremely preterm infants. The thesis also informs readers of newborns born at the edge of viability, the care of newborns and risks associated with their very premature birth. The second half of theoretical part describes the viability as an ethical dilemma. It deals with development of neonatal intensive care units and ethical problems of rescuing children at the edge of viability; it mainly deals with prenatal consultation, making decision at the edge of viability, good quality of life or pain of extremely preterm infants. In the research part there is a survey-based analysis of respondents’ attitudes of individual age groups regarding problems of rescuing children at the edge of viability.
Item Description:Vedoucí práce: Josef Kuře
Physical Description:97 + 14 nečíslovaných listů přílohy + 1 CD-ROM