Rybářské expozice v Jižních Čechách jako východisko pro realizaci rybářské expozice v Městském muzeu a galerii Vodňany

V předložené práci jsou stanovena prezentační kritéria, dle kterých bylo následně hodnoceno šest rybářských jihočeských expozic (Ohrada, Písek, Třeboň, J. Hradec, Strýčice, Lnáře). Společné téma rybářství a rybnikářství je posuzováno z hlediska sledovaného časového období, územního prostoru, který m...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Velková, Jitka, 1963- (Dissertant)
Other Authors: Dolák, Jan, 1962- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2007
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/146444/ff_b/
Description
Summary:V předložené práci jsou stanovena prezentační kritéria, dle kterých bylo následně hodnoceno šest rybářských jihočeských expozic (Ohrada, Písek, Třeboň, J. Hradec, Strýčice, Lnáře). Společné téma rybářství a rybnikářství je posuzováno z hlediska sledovaného časového období, územního prostoru, který může korespondovat se sběrným regionem muzea, využití návaznosti na další příbuzné obory a jeho soulad s obsahem a formou prezentace. Zařazeno je hodnocení obsahu a způsobu prezentace a jejích ergonomických faktorů. Určení předpokládané cílové skupiny a její možnosti v expozici doplňuje hodnocení o hledisko práce s veřejností ve smyslu doprovodných programů, dostupných publikací a propagace expozice. Subjektivním pohledem jsou dojmy a postřehy z návštěvy expozic. Důležité je určení zásadní atraktivity každé prezentace, jejích slabých a silných stránek. Každé prezentační kritérium je celistvě na základě hodnocení všech vybraných expozic shrnuto do konečného a konkrétního kritéria pro realizaci
This work determines presentation criteria which were consequently used for evaluation of six South Bohemian fishing expositions (Ohrada, Písek, Třeboň, J. Hradec, Strýčice, Lnáře). The common fishing topic is qualified in the frame of the monitored time period, territororial space – which can be the same as the pickup region of the museum – utilization of connection with the other related professions and its compliance with presentation contents and form. Evaluation of the presentation contents and form and its ergonomie agents is also included. The evaluation is completed by determination of an assumed target group and its possibilities in the exposition. The point of view of work with public – accompanying programmes, available books and exposition advertising – is involved as well. Experiences and feelings from the visits sof particular expositions are described subjectively. It is important to determine the basic atractivity of each presentation, its weak and strong points. Each p
Item Description:Vedoucí práce: Jan Dolák
Physical Description:89 l., [8] l. příl.