Volební systémy postkomunistických zemí

Disertační práce je věnována analýze volebních systémů v postkomunistických zemích od pádu komunistické diktatury do konce roku 2005. Hlavní výzkumný cíl je založen na předpokladu, že pokud je volební systém klíčovou nezávislou proměnnou při formování stranického systému, podobné volební systémy bud...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Šedo, Jakub, 1977- (Dissertant)
Other Authors: Strmiska, Maxmilián, 1961- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2006.
Subjects:
Online Access:Elektronická verze přístupná pouze pro studenty a pracovníky MU
Description
Summary:Disertační práce je věnována analýze volebních systémů v postkomunistických zemích od pádu komunistické diktatury do konce roku 2005. Hlavní výzkumný cíl je založen na předpokladu, že pokud je volební systém klíčovou nezávislou proměnnou při formování stranického systému, podobné volební systémy budou generovat podobný stranický systém a vysvětlení případných odchylek bude snadné. Častější rozdíly mezi zeměmi s podobným volebním systémem indikují přítomnost důležitějších proměnných. Pozornost byla rovněž věnována zhodnocení volebních reforem a identifikaci základních trendů, které jsou v nich patrné. Práce byla rozdělena do tří částí. První část se věnuje přehledu vývoje volebních systémů v postkomunistických zemích. Na jeho základě byly popsány a zhodnoceny jednotlivé reformy a jejich trendy. Ve druhé části byla provedena analýza jednotlivých zemí. Hodnoceny byly (1.) bezprostřední výstupy hlasování (nad/podreprezentace parlamentních subjektů), (2.) vývoj systému politických stran (ef.
The thesis deals with the analysis of the electoral systems in post-communist countries after the collapse of communist autocracy until the end of the year 2005. The main research aim is based on a presumption that if the electoral system is a key independent variable for the formation of the party system, similar electoral systems will generate a similar party system and the explication of potential differences should be simple. More frequent discrepancy between countries with similar electoral rules indicates that there will be other, more important variables. The attention is also given to the evaluation of the electoral reforms and to the identification of basic trends in the electoral reforms realised in the post-communist countries. The thesis is divided in three parts. The first part focuses on the development of electoral systems in post-communist countries. Based on this part, the concrete electoral reforms and their trends are evaluated. In the second part, the analysis is ca.
Item Description:Vedoucí práce: Maxmilián Strmiska.
Physical Description:373 l. : tab.