Invalidita a invalidní důchod

Diplomová práce na téma Invalidita a invalidní důchod se týká problematiky důchodového pojištění v oblasti invalidity, plné a částečné. Práce obsahuje nástin českého systému důchodového pojištění, koncepce a kategorie invalidity, dále právní úpravu invalidity, problematiku důchodového schématu a důc...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Nová, Tereza (Dissertant)
Other Authors: Gregorová, Zdeňka, 1952-2018 (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2006.
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/68527/pravf_m/
Cover Image
Description
Summary:Diplomová práce na téma Invalidita a invalidní důchod se týká problematiky důchodového pojištění v oblasti invalidity, plné a částečné. Práce obsahuje nástin českého systému důchodového pojištění, koncepce a kategorie invalidity, dále právní úpravu invalidity, problematiku důchodového schématu a důchodové formule invalidního důchodu. Je zde stručně nastíněn vývoj právní úpravy invalidity, pojem invalidity a invalidního důchodu. Na závěr se práce zabývá mezinárodní úpravou v této oblasti, a to úpravou v dokumentech Rady Evropy, Mezinárodní organizace práce a úpravy v právu Evropské unie.
This work is about the disability and the disabled pension. It is engaged in questions in the pension insurance in our country and its system of the pension insurance in problems in the full and the partial disability. The work contains the system of the pension insurance, the conceptions, the categories of the invalidity, next the legal regulations of the invalidity and the questions of the pension schemes and the pension formulas of the disability pension. In the work you can find the history of the pension insurance in our countries, the notion of the invalidity and the disability pension. At the end of this work you can find the international form of the invalidity in the documents of the Council of Europe, The International Work Organisation and in the law of the European union.
Item Description:Vedoucí práce: Zdeňka Gregorová.
Physical Description:67 l.