LEADER 37503cas a22041897a 4500
001 MUB01000169852
003 CZ BrMU
005 20210219132017.0
008 990609c19969999xr qx||| |||||||||||eng d
STA |a DOPLNENO DO SKCR  |b 2019-01-11  |c BOD003 
015 |a cnb001634075  |z cnb001472006  |z cnb002722971  |z cnb002797495  |z cnb002252006  |z cnb002180454  |z cnb002366456  |z cnb002444778  |z cnb002466918  |z cnb002466948  |z cnb002480905  |z cnb002571703  |z cnb002611808  |z cnb002616412  |z cnb002681788 
022 |a 0231-5122 (č. 1) 
022 |a 1211-6815 (č. 2) 
022 |a 1212-365X (č. 3 - č. 2004/1) 
022 |a 1214-813X (č. 2004/2 - ) 
040 |a BOD031  |b cze  |d BOD001  |d BOD022  |d BOD010  |d BOD003  |d BOD114 
041 0 |a eng  |a cze 
072 7 |a 3  |x Společenské vědy  |2 Konspekt  |9 18 
080 |a (058)  |2 MRF 
080 |a (062.552)  |2 MRF 
080 |a 30  |2 MRF 
080 |a 316  |2 MRF 
245 0 0 |a Sociální studia 
246 3 0 |a Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity,  |f 1998-2003 
246 3 1 |a Social studies 
246 1 2 |a Sociální exkluze a nové třídy  |f 5 (2000) 
246 1 2 |a České hodnoty 1991-1999  |f 6 (2001) 
246 1 2 |a Politika rodu a sexuální identity  |f 7 (2002) 
246 1 2 |a Sociologie jako umění možného  |f 8 (2002) 
246 1 2 |a Sociální inkluze  |f 9 (2003) 
246 1 2 |a Otázky sociální inkluze romské komunity  |f 10 (2003) 
246 1 2 |a Rozšířená Evropa: předpoklady, důsledky, problémy  |f 2004, 1 
246 1 2 |a Displacement/Vymístění  |f 2004, 2 
246 1 2 |a Dilemata občanské společnosti  |f 2005, 1 
246 1 2 |a Divočina: mezi přírodou a kulturou  |f 2005, 2 
246 1 2 |a Život v pohybu  |f 2006, 1 
246 1 2 |a Město  |f 2006, 2 
246 1 2 |a Generace  |f 2007, 1-2 
246 1 2 |a Evropeizace  |f 2007, 3 
246 1 2 |a Rasa  |f 2007, 4 
246 1 2 |a Genderové re-konstrukce  |f 2008, 1 
246 1 2 |a Partnerství, rodičovství, rodina  |f 2008, 2 
246 1 2 |a Posvátno  |f 2008, 3-4 
246 1 2 |a Transnacionalismus  |f 2009, 1 
246 1 2 |a Nová média  |f 2009, 2 
246 1 2 |a Individualizace  |f 2009, 3 
246 1 2 |a Intimita nebo reprodukce?  |f 2009, 4 
246 1 2 |a Vzpomínání a paměť  |f roč. 7 (2010), č. 1 
246 1 2 |a Nová sociální rizika  |f roč. 7 (2010), č. 2 
246 1 2 |a Československé město  |f roč. 7 (2010), č. 3 
246 1 2 |a České hodnotové proměny 1991-2008 (European values study)  |f roč. 7 (2010), č. 4 
246 1 2 |a Sport  |f roč. 8 (2011), č. 1 
246 1 2 |a Smrt  |f roč. 8 (2011), č. 2 
246 1 2 |a Prodej sociálna  |f roč. 8 (2011), č. 3 
246 1 2 |a Bariéry rodičovství  |f roč. 8 (2011), č. 4 
246 1 2 |a Sociologická teorie  |f roč. 9 (2012), č. 1 
246 1 2 |a Děti  |f roč. 9 (2012), č. 2 
246 1 2 |a Hranicemi genderu  |f roč. 9 (2012), č. 3 
246 1 2 |a Kulturní sociologie  |f roč. 9 (2012), č. 4 
246 1 2 |a Environmentalismus  |f roč. 10 (2013), č. 1 
246 1 2 |a Náboženství v laboratoři  |f roč. 10 (2013), č. 2 
246 1 2 |a Sekularita  |f roč. 10 (2013), č. 3 
246 1 2 |a Paměť měst  |f roč. 10 (2013), č. 4 
246 1 2 |a Bílá místa  |f roč. 11 (2014), č. 1 
246 1 2 |a Cizinci a našinci mezi školou a každodenností  |f roč. 11 (2014), č. 2 
246 1 2 |a Stárnout aktivně  |f roč. 11 (2014), č. 3 
246 1 2 |a Město jako domov  |f roč. 11 (2014), č. 4 
246 1 2 |a Visual Studies / Encounter Imagination  |f roč. 12 (2015), č. 1 
246 1 2 |a Právo v sociálních vědách  |f roč. 12 (2015), č. 2 
246 1 2 |a Behavioural Views in Environmentalism  |f roč. 12 (2015), č. 3 
246 1 2 |a Experimenty  |f roč. 12 (2015), č. 4 
246 1 2 |a Disappearing of Politics  |f roč. 13 (2016), č. 1 
246 1 2 |a Rural Sociology  |f roč. 13 (2016), č. 2 
246 1 2 |a Divided twin towns  |f roč. 14 (2017), č. 1 
246 1 2 |a Community and space in social exclusion in later life  |f roč. 15 (2018), č. 1 
246 1 2 |a Youth public and political  |f roč. 15 (2018), č. 2 
246 1 2 |a (Not) my green city?  |f roč. 17 (2020), č. 1 
246 1 2 |a Teorie aktér-sítí v českých sociálních a humanitních vědách  |f roč. 17 (2020), č. 2 
246 1 2 |a I. A. Bláha, Brno a svět první poloviny 20. století  |f roč. 17 (2020), suppl. 
260 |a Brno :  |b Masarykova univerzita,  |c 1996- 
300 |a ^^^sv. 
310 |a 2 čísla ročně  |b 2017- 
321 |a 4 čísla ročně  |b 2007-2016 
321 |a 2 čísla ročně  |b 2002-2006 
321 |a 1 číslo ročně  |b 1996-2001 
490 1 |a Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. G, Řada sociálněvědná 
490 1 |a SPFFBU 
500 |a Původní název seriálu = Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. G, Řada sociálněvědná se stal názvem edice. Č. 1 (1996)- č. 2 (1997) 
500 |a Podnázev: Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. Č. 3 (1998) - č. 10 (2003) 
500 |a V letech 1996-2003 vydáván jako sborník, od roku 2004 jako časopis se změněným číslováním a grafickou úpravou 
525 |a Příloha: 2004, 1, Informační zdroje o Evropské unii v České republice 
525 |a Speciální číslo: 2020, I. A. Bláha, Brno a svět první poloviny 20. století 
650 0 7 |a sociologie  |7 ph116198  |2 czenas 
650 0 7 |a společenské vědy  |7 ph116244  |2 czenas 
650 0 7 |a sociální vědy  |7 ph116214  |2 czenas 
650 0 9 |a sociology  |2 eczenas 
650 0 9 |a social sciences  |2 eczenas 
655 7 |a sborníky  |7 fd163935  |2 czenas 
655 7 |a odborné časopisy  |7 fd132951  |2 czenas 
740 0 2 |a Informační zdroje o Evropské unii v České republice 
780 0 0 |t Sborník prací filosofické fakulty brněnské university.^^G, Řada sociálněvědná  |x 0231-5122  |w (CZ-BrMU)000169824 
856 4 1 |u https://journals.muni.cz/socialni_studia/index 
830 0 |a Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university.  |n G,  |p Řada sociálněvědná 
830 0 |a SPFFBU 
CAT |a sarfy  |b 02  |c 20040617  |l MUB01  |h 1137 
CAT |a sarfy  |b 02  |c 20040722  |l MUB01  |h 1029 
CAT |a CONV-M04  |b 02  |c 20040919  |l MUB01  |h 1744 
CAT |a KATKA  |b 02  |c 20041018  |l MUB01  |h 1058 
CAT |c 20050122  |l MUB01  |h 1224 
CAT |a CONV-653  |b 02  |c 20050213  |l MUB01  |h 2124 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20060202  |l MUB01  |h 2257 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20060202  |l MUB01  |h 2347 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20060203  |l MUB01  |h 0033 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20060203  |l MUB01  |h 0054 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20060203  |l MUB01  |h 0104 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20060203  |l MUB01  |h 0111 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20060203  |l MUB01  |h 0123 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20060530  |l MUB01  |h 2335 
CAT |a SRAMKOVA  |b 02  |c 20060824  |l MUB01  |h 0757 
CAT |a ZAHR  |b 02  |c 20070110  |l MUB01  |h 0734 
CAT |a FALTYSKOVA  |b 02  |c 20070308  |l MUB01  |h 0936 
CAT |a LUCKA  |b 02  |c 20070323  |l MUB01  |h 1214 
CAT |a PRESOVA  |b 02  |c 20070410  |l MUB01  |h 1404 
CAT |a PRESOVA  |b 02  |c 20070410  |l MUB01  |h 1405 
CAT |c 20070427  |l MUB01  |h 2116 
CAT |a SRAMKOVA  |b 02  |c 20070718  |l MUB01  |h 0702 
CAT |a FALTYSKOVA  |b 02  |c 20071220  |l MUB01  |h 1003 
CAT |a SRAMKOVA  |b 02  |c 20080117  |l MUB01  |h 1157 
CAT |a FALTYSKOVA  |b 02  |c 20080305  |l MUB01  |h 1557 
CAT |a LUCKA  |b 02  |c 20080311  |l MUB01  |h 1115 
CAT |a FALTYSKOVA  |b 02  |c 20080311  |l MUB01  |h 1545 
CAT |a PRESOVA  |b 02  |c 20080313  |l MUB01  |h 0847 
CAT |a PRESOVA  |b 02  |c 20080313  |l MUB01  |h 0909 
CAT |c 20080429  |l MUB01  |h 1804 
CAT |c 20080429  |l MUB01  |h 1819 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20080530  |l MUB01  |h 1249 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20080530  |l MUB01  |h 1252 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20080530  |l MUB01  |h 1258 
CAT |a SRAMKOVA  |b 02  |c 20080718  |l MUB01  |h 1020 
CAT |a ZIMOLOVA  |b 02  |c 20080918  |l MUB01  |h 1343 
CAT |a ZIMOLOVA  |b 02  |c 20081112  |l MUB01  |h 1029 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20090116  |l MUB01  |h 1505 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20090813  |l MUB01  |h 1332 
CAT |a IVANA  |b 02  |c 20091016  |l MUB01  |h 1313 
CAT |a BATCH-UPD  |b 02  |c 20091102  |l MUB01  |h 0413 
CAT |a BATCH-UPD  |b 02  |c 20091102  |l MUB01  |h 2319 
CAT |c 20091202  |l MUB01  |h 2201 
CAT |c 20091203  |l MUB01  |h 1438 
CAT |a BATCH-UPD  |b 00  |c 20091219  |l MUB01  |h 0616 
CAT |a ZIMOLOVA  |b 02  |c 20100205  |l MUB01  |h 1459 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20100309  |l MUB01  |h 1455 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20100720  |l MUB01  |h 1330 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20100901  |l MUB01  |h 2305 
CAT |c 20101015  |l MUB01  |h 2116 
CAT |c 20101016  |l MUB01  |h 0132 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20101206  |l MUB01  |h 1052 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20101216  |l MUB01  |h 0932 
CAT |a JANASOVA  |b 02  |c 20110127  |l MUB01  |h 1108 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20110214  |l MUB01  |h 1010 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20110620  |l MUB01  |h 1513 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20111018  |l MUB01  |h 1338 
CAT |c 20111108  |l MUB01  |h 1618 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20120202  |l MUB01  |h 1033 
CAT |a SIMCIKOVA  |b 02  |c 20120307  |l MUB01  |h 1512 
CAT |a batch  |b 00  |c 20120323  |l MUB01  |h 2303 
CAT |c 20120601  |l MUB01  |h 1314 
CAT |c 20121111  |l MUB01  |h 1958 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20121127  |l MUB01  |h 1253 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20130301  |l MUB01  |h 1725 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20130313  |l MUB01  |h 1320 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20130424  |l MUB01  |h 1559 
CAT |a LUCKA  |b 02  |c 20130521  |l MUB01  |h 0858 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20130611  |l MUB01  |h 1516 
CAT |a LUCKA  |b 02  |c 20130918  |l MUB01  |h 1041 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20131118  |l MUB01  |h 1442 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20140110  |l MUB01  |h 0927 
CAT |c 20140127  |l MUB01  |h 1603 
CAT |c 20140310  |l MUB01  |h 1502 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20140512  |l MUB01  |h 1533 
CAT |a LUCKA  |b 02  |c 20140526  |l MUB01  |h 0921 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20140717  |l MUB01  |h 1552 
CAT |a LUCKA  |b 02  |c 20140717  |l MUB01  |h 1601 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20141021  |l MUB01  |h 1055 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20150123  |l MUB01  |h 1423 
CAT |a LUCKA  |b 02  |c 20150212  |l MUB01  |h 1336 
CAT |c 20150317  |l MUB01  |h 1207 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20150317  |l MUB01  |h 1324 
CAT |c 20150403  |l MUB01  |h 1956 
CAT |a JIRASKOVA  |b 02  |c 20150430  |l MUB01  |h 0957 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20150518  |l MUB01  |h 1600 
CAT |c 20150701  |l MUB01  |h 1025 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20150918  |l MUB01  |h 0946 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20151224  |l MUB01  |h 0511 
CAT |c 20160120  |l MUB01  |h 1102 
CAT |c 20160120  |l MUB01  |h 1104 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20160126  |l MUB01  |h 1259 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20160201  |l MUB01  |h 1136 
CAT |a ZIMOLOVA  |b 02  |c 20160210  |l MUB01  |h 1149 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20160306  |l MUB01  |h 2238 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20160627  |l MUB01  |h 1232 
CAT |a KAHOUNOVA  |b 02  |c 20170316  |l MUB01  |h 0942 
CAT |a ZIMOLOVA  |b 02  |c 20180221  |l MUB01  |h 1456 
CAT |a KAHOUNOVA  |b 02  |c 20180409  |l MUB01  |h 1544 
CAT |a HARNUSEK  |b 02  |c 20181217  |l MUB01  |h 1018 
CAT |a HARNUSEK  |b 02  |c 20181217  |l MUB01  |h 1018 
CAT |a HARNUSEK  |b 02  |c 20181217  |l MUB01  |h 1019 
CAT |a HARNUSEK  |b 02  |c 20181217  |l MUB01  |h 1022 
CAT |a PELANKOVA  |b 02  |c 20190111  |l MUB01  |h 1514 
CAT |a HARNUSEK  |b 02  |c 20190205  |l MUB01  |h 1033 
CAT |a HARNUSEK  |b 02  |c 20190205  |l MUB01  |h 1038 
CAT |a HARNUSEK  |b 02  |c 20190205  |l MUB01  |h 1039 
CAT |a HARNUSEK  |b 02  |c 20190205  |l MUB01  |h 1047 
CAT |a HARNUSEK  |b 02  |c 20190205  |l MUB01  |h 1047 
CAT |a LUCKA  |b 02  |c 20190207  |l MUB01  |h 1047 
CAT |c 20200121  |l MUB01  |h 1904 
CAT |c 20200204  |l MUB01  |h 1829 
CAT |c 20200226  |l MUB01  |h 2147 
CAT |a HARNUSEK  |b 02  |c 20200901  |l MUB01  |h 0927 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20200907  |l MUB01  |h 1132 
CAT |a HAVLICKOVA  |b 02  |c 20210211  |l MUB01  |h 1348 
CAT |a HARNUSEK  |b 02  |c 20210219  |l MUB01  |h 1320 
M54 |a 30 
902 |a 80-210-1418-0  |q (1/1996) 
902 |a 80-210-1705-8  |q (2/1997) 
902 |a 80-210-1954-9  |q (3/1998) 
902 |a 80-210-2222-1  |q (4/1999) 
902 |a 80-210-2426-7  |q (5/2000) 
902 |a 80-210-2623-5  |q (6) 
902 |a 80-210-2834-3  |q (7) 
902 |a 80-210-2852-1  |q (8) 
902 |a 80-210-3131-X  |q (9) 
902 |a 80-210-3294-4  |q (10) 
LOW |a DOPLNENO DO SKCR  |b 2019-01-11  |c BOD003 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 ESF  |a Ekonomicko-správní fakulta  |2 VOLNY  |b volný výběr  |3 SOC-350  |5 4200425179  |8 20040829  |a 2001  |b 6  |f 70  |f Prezenční  |h 6 (2001)  |l 4200425179  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 ESF  |a Ekonomicko-správní fakulta  |2 VOLNY  |b volný výběr  |3 SOC-350  |5 4200425180  |8 20040829  |a 2001  |b 6  |f 74  |f Měsíční  |h 6 (2001)  |l 4200425180  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 ESF  |a Ekonomicko-správní fakulta  |2 VOLNY  |b volný výběr  |3 SOC-350  |5 4200433097  |8 20040829  |a 2003  |b 9  |f 74  |f Měsíční  |h 9 (2003)  |l 4200433097  |r 20120210 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 ESF  |a Ekonomicko-správní fakulta  |2 VOLNY  |b volný výběr  |3 SOC-350  |5 4200442811  |8 20051111  |a 2005  |b 2005  |c 1  |f 74  |f Měsíční  |h 2005, 1  |l 4200442811  |r 20180921 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 pedagogika-KAMA  |5 2571103004  |4 Zakázka 2144  |8 20110307  |a 2010  |b 7  |c 4  |f 77  |f Dlouhodobá  |h roč. 7 (2010), č. 4  |i 20051101  |j 20051101  |k 20110307  |l 2571103004  |s grant1400 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 pedagogika-ZOUN  |5 2571413596  |4 Zakázka 2149  |8 20141203  |a 2013  |b 10  |c 2  |f 77  |f Dlouhodobá  |h roč. 10 (2013), č. 2  |i 20051101  |j 20051101  |k 20141203  |l 2571413596  |s grant1400 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2570802431  |8 20080311  |a 1998  |b 3  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 3 (1998)  |k 20080311  |l 2570802431  |r 00000001  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2570802432  |8 20080311  |a 1999  |b 4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 4 (1999)  |k 20080311  |l 2570802432  |r 00000001  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2570802433  |8 20080311  |a 2000  |b 5  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 5 (2000)  |k 20080311  |l 2570802433  |r 00000001  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2570802434  |8 20080311  |a 2004  |b 2004  |c 1-2 + příl.  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 2004, 1-2 + příl.  |k 20080311  |l 2570802434  |r 00000001  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2570802435  |8 20080311  |a 2005  |b 2005  |c 1-2  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 2005, 1-2  |k 20080311  |l 2570802435  |r 00000001  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2570802436  |8 20080311  |a 2006  |b 2006  |c 1-2  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 2006, 1-2  |k 20080311  |l 2570802436  |r 00000001  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2570802648  |4 *  |8 20080314  |a 2007  |b 2007  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 2007, 1-4  |i 20080314  |j 20080314  |k 20080314  |l 2570802648  |r 00000001  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2570802902  |8 20080321  |a 2002  |b 8  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 8 (2002)  |k 20080321  |l 2570802902  |r 00000001  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2570808019  |4 *  |8 20080918  |a 2008  |b 2008  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 5 (2008), č. 1-4  |i 20080314  |j 20080314  |k 20080918  |l 2570808019  |r 00000001  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2570907985  |4 *  |8 20090824  |a 2009  |b 6  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 6 (2009), č. 1-4  |i 20080314  |j 20080314  |k 20090824  |l 2570907985  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2571008357  |4 *  |8 20100811  |a 2010  |b 7  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 7 (2010), č. 1-4  |i 20080314  |j 20080314  |k 20100811  |l 2571008357  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2571110001  |4 *  |8 20110713  |a 2011  |b 8  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 8 (2011), č. 1-4  |i 20080314  |j 20080314  |k 20110713  |l 2571110001  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2571216323  |4 *  |8 20121203  |a 2012  |b 9  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 9 (2012), č. 1-4  |i 20080314  |j 20080314  |k 20121203  |l 2571216323  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2571310512  |4 *  |8 20130918  |a 2013  |b 10  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 10 (2013), č. 1-4  |i 20080314  |j 20080314  |k 20130918  |l 2571310512  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2571407312  |4 *  |8 20140717  |a 2014  |b 11  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 11 (2014), č. 1-4  |i 20080314  |j 20080314  |k 20140717  |l 2571407312  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2571506599  |4 *  |8 20150521  |a 2015  |b 12  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 12 (2015), č. 1-4  |i 20080314  |j 20080314  |k 20150521  |l 2571506599  |r 20150521  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2571607102  |4 *  |8 20160628  |a 2016  |b 13  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 13 (2016), č. 1-4  |i 20080314  |j 20080314  |k 20160628  |l 2571607102  |r 20160628  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2571802104  |4 *  |8 20180221  |a 2017  |b 14  |c 1-2  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 14 (2017), č. 1-2  |i 20080314  |j 20080314  |k 20180221  |l 2571802104  |r 20180221  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2571814770  |4 *  |8 20181217  |a 2018  |b 15  |c 1-2  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 15 (2018), č. 1-2  |i 20080314  |j 20080314  |k 20181217  |l 2571814770  |r 20181217  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |5 2571908544  |4 *  |8 20190927  |a 2019  |b 16  |c 1-2  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 16 (2019), č. 1-2  |i 20080314  |j 20080314  |k 20190927  |l 2571908544  |r 20190927  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |9 30=SPFF/G  |5 2579700450  |7 Edice: SPFFBU. G, Řada sociálněvědná ; 38  |8 20030728  |a 1996  |b 1  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 1 (1996)  |l 2579700450  |r 00000001  |s dar 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |3 Č:459/G/S.s.  |9 30=SPFF/G  |5 2579800030  |7 Edice: SPFFBU. G, Řada sociálněvědná ; 39  |8 20030728  |a 1997  |b 2  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 2 (1997)  |l 2579800030  |r 00000001  |s dar 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |5 2570801678  |4 Zakázka 2145  |8 20080226  |a 2007  |b 2007  |c 1-2  |f 77  |f Dlouhodobá  |h 2007, 1-2  |i 20051101  |j 20051101  |k 20080226  |l 2570801678  |r 00000001  |s grant1400 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |5 2570901043  |4 Zakázka 2142  |8 20090211  |a 2008  |b 5  |c 2  |f 77  |f Dlouhodobá  |h roč. 5 (2008), č. 2  |i 20051101  |j 20051101  |k 20090211  |l 2570901043  |r 00000001  |s grant1400 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 SKLAD  |b sklad  |5 2571001495  |4 Zakázka 2142  |8 20100218  |a 2009  |b 6  |c 2  |f 77  |f Dlouhodobá  |h roč. 6 (2009), č. 2  |i 20051101  |j 20051101  |k 20100218  |l 2571001495  |s grant1400 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FF  |a FF - ustredni knihovna  |2 STUDC  |b studovna časopisů  |9 Č:459/G/S.s.  |5 2572005617  |4 *  |8 20200901  |a 2020  |b 17  |c 1-2  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 17 (2020), č. 1, 2 + suppl.  |i 20080314  |j 20080314  |k 20200901  |l 2572005617  |r 20200901  |s darMU 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 MARAD  |b Marada  |5 4240755446  |8 20101101  |a 2007  |b 2007  |c 1-2  |f 77  |f Dlouhodobá  |h roč. 4 (2007), č. 1-2  |i 20070301  |j 20070301  |k 20101101  |l 4240755446  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-28229  |6 FSS  |5 4240708935  |8 20040609  |a 1998  |b 3  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 3 (1998)  |l 4240708935  |q 20170914  |r 20050906 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-28230  |6 FSS  |5 4240726067  |8 20040609  |a 1999  |b 4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 4 (1999)  |l 4240726067  |q 20170914  |r 20060213 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-28231  |6 FSS  |5 4240713998  |8 20040609  |a 2000  |b 5  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 5 (2000)  |l 4240713998  |q 20170914  |r 20050906 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-28232  |6 FSS  |5 4240721076  |8 20040609  |a 2000  |b 5  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 5 (2000)  |l 4240721076  |q 20170914  |r 20060214 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-28233  |6 FSS  |5 4240718446  |8 20040609  |a 2001  |b 6  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 6 (2001)  |l 4240718446  |q 20170914  |r 20050906 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-28234  |6 FSS  |5 4240718447  |8 20040609  |a 2001  |b 6  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 6 (2001)  |l 4240718447  |q 20170914  |r 20050906 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-28235a+b  |6 FSS  |5 4240726069  |8 20040609  |a 2002  |b 7-8  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 7, 8 (2002)  |l 4240726069  |q 20170914  |r 20040811 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-28236a+b  |6 FSS  |5 4240726084  |8 20040609  |a 2003  |b 9-10  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 9, 10 (2003)  |l 4240726084  |q 20170914  |r 20040811 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-29450  |5 4240732768  |8 20050214  |a 2004  |b 2004  |c 1-2  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 2004, 1-2 + příl.  |i 20040601  |j 20040601  |k 20050214  |l 4240732768  |q 20170711  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-29451  |5 4240735063  |8 20051102  |a 2005  |b 2005  |c 1-2  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 2005, 1-2  |i 20050601  |j 20050601  |k 20050601  |l 4240735063  |q 20170711  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-29452  |5 4240743020  |8 20070307  |a 2006  |b 2006  |c 1-2  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 2006, č. 1-2  |i 20060301  |j 20060301  |k 20070308  |l 4240743020  |q 20170711  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-29453  |5 4240743770  |8 20080709  |a 2007  |b 2007  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 4 (2007), č. 1-4  |i 20070301  |j 20070301  |k 20071220  |l 4240743770  |q 20170711  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-29454  |5 4240749201  |8 20090304  |a 2008  |b 2008  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 5 (2008), č. 1-4  |i 20080301  |j 20080301  |k 20080908  |l 4240749201  |q 20170711  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-29455  |5 4240752128  |8 20100709  |a 2009  |b 6  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 6 (2009), č. 1-4  |i 20090810  |j 20090810  |k 20090811  |l 4240752128  |q 20170711 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-29456  |5 4240755440  |8 20110620  |a 2010  |b 7  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 7 (2010), č. 1-4  |i 20100720  |j 20100720  |k 20100720  |l 4240755440  |q 20170711 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-29457  |5 4240757929  |8 20121127  |a 2011  |b 8  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 8 (2011), č. 1-4  |i 20110620  |j 20110620  |k 20110620  |l 4240757929  |q 20170711 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-29458  |5 4240762536  |8 20130920  |a 2012  |b 9  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 9 (2012), č. 1-4  |i 20121127  |j 20121127  |k 20121127  |l 4240762536  |q 20170711 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-29459  |5 4240766520  |8 20140717  |a 2013  |b 10  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 10 (2013), č. 1-4  |i 20130920  |j 20130920  |k 20130920  |l 4240766520  |q 20170711 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-30907  |5 4240769690  |8 20150518  |a 2014  |b 11  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 11 (2014), č. 1-4  |i 20140715  |j 20140715  |k 20140717  |l 4240769690  |q 20170713 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-36302  |5 4240773336  |8 20160627  |a 2015  |b 12  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 12 (2015), č. 1-4  |i 20150515  |j 20150515  |k 20150518  |l 4240773336  |q 20170718  |s dar 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-40265  |5 4240776400  |8 20170710  |a 2016  |b 13  |c 1-4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 13 (2016), č. 1-4  |i 20160620  |j 20160620  |k 20160627  |l 4240776400  |q 20170918  |r 20160627  |s dar 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-4202  |5 4240733468  |7 Edice: SPFFBU. G, Řada sociálněvědná ; 38  |8 20050518  |a 1996  |b 1  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 1 (1996)  |l 4240733468  |q 20170724  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-4203  |6 FSS  |5 4240717095  |7 Edice: SPFFBU. G, Řada sociálněvědná ; 38  |8 20040609  |a 1996  |b 1  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 1 (1996)  |l 4240717095  |q 20170724  |r 20050906 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-4204  |5 4240733470  |7 Edice: SPFFBU. G, Řada sociálněvědná ; 39  |8 20050518  |a 1997  |b 2  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 2 (1997)  |l 4240733470  |q 20170724  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-42047  |5 4240780636  |8 20181212  |a 2017  |b 14  |c 1-2  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 14 (2017), č. 1-2  |i 20170620  |j 20170620  |k 20180308  |l 4240780636  |s dar 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-42047  |5 4240782504  |8 20190201  |a 2018  |b 15  |c 1-2  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h roč. 15 (2018), č. 1-2  |i 20190620  |j 20190620  |k 20181212  |l 4240782504  |s dar 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-4205  |5 4240733471  |7 Edice: SPFFBU. G, Řada sociálněvědná ; 39  |8 20050518  |a 1997  |b 2  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 2 (1997)  |l 4240733471  |q 20170724  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-4206  |6 FSS  |5 4240717094  |8 20040609  |a 1998  |b 3  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 3 (1998)  |l 4240717094  |q 20170724  |r 20050906 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-4207  |6 FSS  |5 4240711144  |8 20040609  |a 1999  |b 4  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 4 (1999)  |l 4240711144  |q 20170724  |r 20050906 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-4208a+b  |5 4240733475  |8 20050518  |a 2002  |b 7-8  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 7, 8 (2002)  |l 4240733475  |q 20170724  |r 20040811 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 SKFSS  |b Sklad  |3 SKL-4209a+b  |5 4240733478  |8 20050518  |a 2003  |b 9-10  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |h 9, 10 (2003)  |l 4240733478  |q 20170724  |r 20040811 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240733469  |7 Edice: SPFFBU. G, Řada sociálněvědná ; 38  |8 20050518  |a 1996  |b 1  |f 70  |f Prezenční  |h 1 (1996)  |l 4240733469  |q 20170717  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240733473  |8 20050518  |a 1998  |b 3  |f 70  |f Prezenční  |h 3 (1998)  |l 4240733473  |q 20170717  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240733474  |8 20050518  |a 1999  |b 4  |f 70  |f Prezenční  |h 4 (1999)  |l 4240733474  |q 20170717  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240733476  |8 20050518  |a 2002  |b 7-8  |f 70  |f Prezenční  |h 7, 8 (2002)  |l 4240733476  |q 20170717  |r 20040811 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240733477  |8 20050518  |a 2003  |b 9-10  |f 70  |f Prezenční  |h 9, 10 (2003)  |l 4240733477  |q 20170717  |r 20040811 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240735041  |8 20050214  |a 2004  |b 2004  |c 1-2  |f 70  |f Prezenční  |h 2004, 1-2 + příl.  |i 20041201  |j 20041201  |k 20051005  |l 4240735041  |q 20170717  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240735062  |8 20051005  |a 2005  |b 2005  |c 1-2  |f 70  |f Prezenční  |h 2005, 1-2  |i 20050601  |j 20050601  |k 20051102  |l 4240735062  |q 20170717  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240743019  |8 20070307  |a 2006  |b 2006  |c 1-2  |f 70  |f Prezenční  |h 2006, č. 1-2  |i 20060301  |j 20060301  |k 20070308  |l 4240743019  |q 20170717  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240743769  |8 20080709  |a 2007  |b 2007  |c 1-4  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 4 (2007), č. 1-4  |i 20070301  |j 20070301  |k 20071220  |l 4240743769  |q 20170717  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240749202  |8 20090304  |a 2008  |b 2008  |c 1-4  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 5 (2008), č. 1-4  |i 20080301  |j 20080301  |k 20080908  |l 4240749202  |q 20170717  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240752127  |8 20100709  |a 2009  |b 6  |c 1-4  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 6 (2009), č. 1-4  |i 20090810  |j 20090810  |k 20090811  |l 4240752127  |q 20170717 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240755439  |8 20110516  |a 2010  |b 7  |c 1-4  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 7 (2010), č. 1-4  |i 20100720  |j 20100720  |k 20100720  |l 4240755439  |q 20170717 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240757928  |8 20121127  |a 2011  |b 8  |c 1-4  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 8 (2011), č. 1-4  |i 20110620  |j 20110620  |k 20110620  |l 4240757928  |q 20170717 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240762537  |8 20130920  |a 2012  |b 9  |c 1-4  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 9 (2012), č. 1-4  |i 20121127  |j 20121127  |k 20121127  |l 4240762537  |q 20170717 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240766519  |8 20140717  |a 2013  |b 10  |c 1-4  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 10 (2013), č. 1-4  |i 20130920  |j 20130920  |k 20130920  |l 4240766519  |q 20170717 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240769689  |8 20150518  |a 2014  |b 11  |c 1-4  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 11 (2014), č. 1-4  |i 20140715  |j 20140715  |k 20140717  |l 4240769689  |q 20170717 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240773337  |8 20160627  |a 2015  |b 12  |c 1-4  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 12 (2015), č. 1-4  |i 20150515  |j 20150515  |k 20150518  |l 4240773337  |q 20170718  |s dar 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240776401  |8 20170710  |a 2016  |b 13  |c 1-4  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 13 (2016), č. 1-4  |i 20160620  |j 20160620  |k 20160627  |l 4240776401  |q 20170718  |r 20160627  |s dar 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240780623  |8 20181212  |a 2017  |b 14  |c 1-2  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 14 (2017), č. 1-2  |i 20170620  |j 20170620  |k 20180305  |l 4240780623  |s dar 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240782503  |8 20190201  |a 2018  |b 15  |c 1-2  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 15 (2018), č. 1-2  |i 20190620  |j 20190620  |k 20181212  |l 4240782503  |s dar 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240782596  |8 20200907  |a 2019  |b 16  |c 1-2  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 16 (2019), č. 1-2  |i 20200620  |j 20200620  |k 20190917  |l 4240782596 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240782597  |8 20200907  |a 2019  |b 16  |c 1-2  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 16 (2019), č. 1-2  |i 20200620  |j 20200620  |k 20190917  |l 4240782597 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |6 FSS  |5 4240708934  |7 Edice: SPFFBU. G, Řada sociálněvědná ; 39  |8 20040609  |a 1997  |b 2  |f 70  |f Prezenční  |h 2 (1997)  |l 4240708934  |q 20170717  |r 20050906 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |6 FSS  |5 4240713999  |8 20040609  |a 2000  |b 5  |f 70  |f Prezenční  |h 5 (2000)  |l 4240713999  |q 20170717  |r 20050906 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |6 FSS  |5 4240726068  |8 20040609  |a 2001  |b 6  |f 70  |f Prezenční  |h 6 (2001)  |l 4240726068  |q 20170717  |r 20060213 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PEDF  |a Pedagogická fakulta  |2 KDEP  |b ÚK - depozitář  |5 3201085383  |8 20080304  |a 2005  |b 2005  |c 1-2  |f 70  |f Prezenční  |h 2005, č. 1-2  |i 20050110  |j 20050110  |k 20080304  |l 3201085383  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PEDF  |a Pedagogická fakulta  |2 KDEP  |b ÚK - depozitář  |5 3201085384  |8 20080304  |a 2006  |b 2006  |c 1-2  |f 70  |f Prezenční  |h 2006, č. 1-2  |i 20060110  |j 20060110  |k 20080304  |l 3201085384  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PEDF  |a Pedagogická fakulta  |2 KDEP  |b ÚK - depozitář  |5 3201085385  |7 chybí č. 2  |8 20080304  |a 2007  |b 2007  |c 1-4  |f 70  |f Prezenční  |h 2007, č. 1-4  |i 20070110  |j 20070110  |k 20080304  |l 3201085385  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PEDF  |a Pedagogická fakulta  |2 KDEP  |b ÚK - depozitář  |5 3201085386  |7 chybí č. 2-4  |8 20150430  |a 2008  |b 5  |c 1-4  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 5 (2008), č. 1-4  |i 20150430  |j 20150430  |k 20150525  |l 3201085386 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PEDF  |a Pedagogická fakulta  |2 SOC  |b katedra sociální pedagogiky  |5 3201X03715  |8 20080314  |a 2007  |b 2007  |c 1-4  |f 78  |f Mimo UK  |h 2007, č. 1-4  |i 20080110  |j 20080110  |k 20080314  |l 3201X03715  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PEDF  |a Pedagogická fakulta  |2 SOC  |b katedra sociální pedagogiky  |5 3201X03720  |8 20080919  |a 2008  |b 5  |c 1-4  |f 78  |f Mimo UK  |h roč. 5 (2008), č. 1-4  |i 20090110  |j 20090110  |k 20090130  |l 3201X03720  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PEDF  |a Pedagogická fakulta  |2 SOC  |b katedra sociální pedagogiky  |5 3201X04681  |8 20091022  |a 2009  |b 6  |c 1-4  |f 78  |f Mimo UK  |h roč. 6 (2009), č. 1-4  |i 20100110  |j 20100110  |k 20091022  |l 3201X04681 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PEDF  |a Pedagogická fakulta  |2 SOC  |b katedra sociální pedagogiky  |5 3201X04958  |8 20100726  |a 2010  |b 7  |c 1-4  |f 78  |f Mimo UK  |h roč. 7 (2010), č. 1-4  |i 20110110  |j 20110110  |k 20100726  |l 3201X04958 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PEDF  |a Pedagogická fakulta  |2 SOC  |b katedra sociální pedagogiky  |5 3201X05240  |8 20110225  |a 2011  |b 8  |c 1-4  |f 78  |f Mimo UK  |h roč. 8 (2011), č. 1-4  |i 20120110  |j 20120110  |k 20110715  |l 3201X05240 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PEDF  |a Pedagogická fakulta  |2 SOC  |b katedra sociální pedagogiky  |5 3201X05516  |8 20121204  |a 2012  |b 9  |c 1-4  |f 78  |f Mimo UK  |h roč. 9 (2012), č. 1-4  |i 20130110  |j 20130110  |k 20121204  |l 3201X05516 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PEDF  |a Pedagogická fakulta  |2 SOC  |b katedra sociální pedagogiky  |5 3201X06262  |8 20180222  |a 2017  |b 14  |c 1-2  |f 78  |f Mimo UK  |h roč. 14 (2017), č. 1-2  |i 20170110  |j 20170110  |k 20180222  |l 3201X06262 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PEDF  |a Pedagogická fakulta  |2 SOC  |b katedra sociální pedagogiky  |5 3201X06297  |8 20181217  |a 2018  |b 15  |c 1-2  |f 78  |f Mimo UK  |h roč. 15 (2018), č. 1-2  |i 20180110  |j 20180110  |k 20181217  |l 3201X06297 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PEDF  |a Pedagogická fakulta  |2 SOC  |b katedra sociální pedagogiky  |5 3201X06369  |8 20190304  |a 2016  |b 13  |c 1-4  |f 78  |f Mimo UK  |h roč. 13 (2016), č. 1-4  |i 20160110  |j 20160110  |k 20190724  |l 3201X06369 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PEDF  |a Pedagogická fakulta  |2 SOC  |b katedra sociální pedagogiky  |5 3201X06370  |8 20190304  |a 2015  |b 12  |c 1-4  |f 78  |f Mimo UK  |h roč. 12 (2015), č. 1-4  |i 20150110  |j 20150110  |k 20190724  |l 3201X06370 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PEDF  |a Pedagogická fakulta  |2 SOC  |b katedra sociální pedagogiky  |5 3201X06371  |8 20140729  |a 2014  |b 11  |c 1-4  |f 78  |f Mimo UK  |h roč. 11 (2014), č. 1-4  |i 20150110  |j 20150110  |k 20140729  |l 3201X06371 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PEDF  |a Pedagogická fakulta  |2 SOC  |b katedra sociální pedagogiky  |5 3201X06372  |8 20130919  |a 2013  |b 10  |c 1-4  |f 78  |f Mimo UK  |h roč. 10 (2013), č. 1-4  |i 20140110  |j 20140110  |k 20131001  |l 3201X06372 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PEDF  |a Pedagogická fakulta  |2 SOC  |b katedra sociální pedagogiky  |5 3201X06450  |8 20190927  |a 2019  |b 16  |c 1-2  |f 78  |f Mimo UK  |h roč. 16 (2019), č. 1-2  |i 20190110  |j 20190110  |k 20190927  |l 3201X06450 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PEDF  |a Pedagogická fakulta  |2 SOC  |b katedra sociální pedagogiky  |5 3201X06613  |8 20200902  |a 2020  |b 17  |c 1-2  |f 78  |f Mimo UK  |h roč. 17 (2020), č. 1-2  |i 20200110  |j 20200110  |k 20200902  |l 3201X06613 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PRAF  |a Právnická fakulta  |2 VV-3  |b Volný výběr 3  |3 So-1135  |5 3129106446  |4 Fa č. 385/00, 103  |8 20040903  |a 2000  |b 5  |f 74  |f Měsíční  |h 5 (2000)  |l 3129106446  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSBD  |1 PRAF  |a Právnická fakulta  |2 VV-3  |b Volný výběr 3  |3 So-1270  |5 3129122045  |4 Fa č. 473/04, 49  |8 20041126  |a 2003  |b 10  |f 74  |f Měsíční  |h 10 (2003)  |l 3129122045  |r 00000001 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSUE  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 169852-1770  |8 20200907  |a 2020  |b 17  |c 2  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 17 (2020), č. 2  |i 20210301  |j 20210301  |k 20210211  |l 169852-1770 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSUE  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 169852-1790  |8 20200907  |a 2020  |b 17  |c 2  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 17 (2020), č. 2  |i 20210301  |j 20210301  |k 20210211  |l 169852-1790 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSUE  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240785668  |8 20200907  |a 2020  |b 17  |c 1  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 17 (2020), č. 1 + speciální číslo  |i 20200901  |j 20200901  |k 20200907  |l 4240785668 
994 - 2 |l MUB01  |l MUB01  |m ISSUE  |1 FSS  |a Fakulta sociálních studií  |2 VVFSS  |b volný výběr  |5 4240785669  |8 20200907  |a 2020  |b 17  |c 1  |f 70  |f Prezenční  |h roč. 17 (2020), č. 1 + speciální číslo  |i 20200901  |j 20200901  |k 20200907  |l 4240785669 
AVA |a FIL50  |b FF  |c sklad  |e check_holdings  |t Neznámá dostupnost  |h Y  |j SKLAD 
AVA |a SOC50  |b FSS  |c Marada  |e check_holdings  |t Neznámá dostupnost  |h Y  |j MARAD 
AVA |a ECO50  |b ESF  |c volný výběr  |d SOC-350  |e available  |t K dispozici  |f 4  |g 0  |h Y  |i 14  |j VOLNY 
AVA |a PED50  |b PEDF  |c katedra sociální pedagogiky  |e check_holdings  |t Neznámá dostupnost  |h Y  |j SOC 
AVA |a LAW50  |b PRAF  |c Volný výběr 3  |d So-1135  |e available  |t K dispozici  |f 2  |g 0  |h Y  |i 8  |j VV-3