Search alternatives:
chromozom » chromozomy, chromozomu, chromosome