Vplyv stresora a subjektívnej percepcie jeho zvládnuteľnosti na preferenciu a úroveň stratégií zvládania v ranej adolescencii /

Studie zkoumá vliv běžných stresorů a subjektivní percepce jejich zvládnutelnosti na preferenci a úroveň strategií zvládání stresu v rané adolescenci. Výsledky hovoří o různé úrovni strategií zvládání v závislosti na typu stresora. Všechny strategie také vykazují určitou variabilitu v závislosti na...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Medveďová, Ľuba. (Author)
Format: Article
Language:Slovak
Subjects:
Source:Psychológia a patopsychológia dieťaťa
0555-5574
36/4 (2001), s. 291-310