Vybrané aspekty ošetřovatelské péče o arteriální a centrální žilní katétry /

Diplomová práce je zaměřena na problematiku ošetřovatelské péče o arteriální a centrální žilní katétry. Invazivní vstupy mají na pracovištích intenzivní medicíny své nezastupitelné místo. Kvalitní péčí o dané katétry může ošetřovatelský personál předejít komplikacím ve smyslu katétrových infekcí. Hl...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Kuthanová, Tereza (Dissertant)
Other Authors: Knechtová, Zdeňka (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2018
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/g3wye/
Cover Image
Description
Summary:Diplomová práce je zaměřena na problematiku ošetřovatelské péče o arteriální a centrální žilní katétry. Invazivní vstupy mají na pracovištích intenzivní medicíny své nezastupitelné místo. Kvalitní péčí o dané katétry může ošetřovatelský personál předejít komplikacím ve smyslu katétrových infekcí. Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapování aspektů ošetřovatelské péče o arteriální a centrální žilní katétry jako je převaz invazivních vstupů a monitorace hodnot spojených se zavedenými katétry. Diplomová práce je strukturovaná do dvou částí. První část je věnovaná obecnému popisu katétrů, ošetřovatelské péči o pacienta se zavedenými katétry a možným komplikacím. Druhá část je věnována analýze a interpretaci dat získaných při pozorování a rozhovoru s ošetřovatelským personálem.
The thesis is focused on the issue of nursing care of arterial and central venous catheter. Invasive inputs have an indispensable place in intensive medicine. High-quality care for given catheters can prevent complications associated with catheter infections. The main aim of this thesis is to map the aspects of nursing care of arterial and central venous catheters and the monitoring of values associated with established catheters. The thesis is structured in two parts. The first part is devoted to a general description of catheters, nursing care for patients with established catheters and possible complications. The second part is devoted to the analysis and interpretation of the data obtained during the observation and interview with the nursing staff.
Item Description:Vedoucí práce: Zdeňka Knechtová
Physical Description:79 + 15 nečíslovaných listů přílohy