Metody likvidace vybraných invazních a expanzních druhů rostlin /

Rostlinné invaze představují v současné době celosvětový problém, který má negativní dopad jak na biodiverzitu, tak i na ekonomiku. Vlivem obchodu, cestování a dovozu potravin, které probíhají mezi kontinenty, se po světě rozšiřují cizokrajné rostlinné a živočišné druhy, které mohou mít negativní vl...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Lupač, Petr (Dissertant)
Other Authors: Veselý, Pavel (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2017
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/408158/prif_b_a2/
Cover Image
Description
Summary:Rostlinné invaze představují v současné době celosvětový problém, který má negativní dopad jak na biodiverzitu, tak i na ekonomiku. Vlivem obchodu, cestování a dovozu potravin, které probíhají mezi kontinenty, se po světě rozšiřují cizokrajné rostlinné a živočišné druhy, které mohou mít negativní vliv na původní společenstva. Takové druhy označujeme jako invazní a je velmi důležité jim věnovat zvýšenou pozornost. Ve své bakalářské práci se snažím vytvořit obraz o problematice rostlinných invazí obecně a zaměřuji se na čtyři problematické druhy naší flóry. Jedná se o rostliny, které svým šířením mohou ohrozit druhovou bohatost krajiny tím, že původní druhy ze stanoviště vytlačí. Soustředím se na jejich původ, současné rozšíření, ekologii, dopady na životní prostředí a možnosti jejich eliminace. Největší pozornost věnuji právě poslednímu bodu, a to přístupu k omezování a odstraňování nežádoucích rostlin.
Plant invasions are currently a worldwide problem that has a negative impact on both the biodiversity and economy. Due to the trade, travel and import of food that is taking place between the continents the exotic plants and animal species are expanding around the world, which can have a negative impact on the native communities. We call these species invasive and it is very important to pay more attention to them. In my bachelor thesis, I try to create a picture of plant invasion issues in general and focus on four problematic species of local flora. These are plants whose spread can endanger the species richness of landscape by pushing the original species out of their habitats. I focus on the origin, current extension, ecology, impact on the environment and the possibilities of the elimination of the aforementioned invasive species. I pay special attention to the very last point, that is reducing and removal of undesirable plants.
Item Description:Vedoucí práce: Pavel Veselý
Physical Description:58 listů : tabulky, ilustrace