Jednorázové versus resterilizovatelné chirurgické nástroje (podávkový/bezpodávkový systém převazů ran) z pohledu ošetřovatelského personálu /

Předložená bakalářské práce se zabývá problematikou používání jednorázových a resterilizovatelných chirurgických nástrojů a zkoumá názory ošetřovatelského personálu z chirurgických oddělení. Práce je členěna do dvou celků. Teoretická část se zabývá charakteristikami jednorázových a znovupoužitelných...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Hric, Roman (Dissertant)
Other Authors: Pospíšilová, Alena, 1981- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/425013/lf_b/
Cover Image
Description
Summary:Předložená bakalářské práce se zabývá problematikou používání jednorázových a resterilizovatelných chirurgických nástrojů a zkoumá názory ošetřovatelského personálu z chirurgických oddělení. Práce je členěna do dvou celků. Teoretická část se zabývá charakteristikami jednorázových a znovupoužitelných chirurgických nástrojů. Zaměřuje se na přednosti a nedostatky chirurgických jednorázových a resterilizovatelných nástrojů z hlediska ekonomického, ekologického, provozního, efektivity práce, bezpečnostního pro pacienta, kvality a funkčnosti nástrojů a dalších. Cílem výzkumného šetření a praktické části bylo zjistit přednosti a nedostatky resterilizovatelných a jednorázových chirurgických nástrojů při převazech ran pacientů na chirurgických odděleních z pohledu ošetřovatelského personálu. Výsledky práce mohou poskytnout informace podstatné při rozhodování, zda v klinické praxi užívat nástroje jednorázové či resterilizovatelné.
The forwarded bachelor’s thesis concerns the use of disposable and reusable surgical instruments and investigates the views of surgical department nursing staff. The work is divided into two sections. The theoretical section considers the characteristics of disposable and reusable surgical instruments. It deals with the strengths and shortcomings of such instruments from numerous points of view, including the economic, ecological, operational, effectiveness, patient safety, quality and functionality points of view. The aim of research investigations and the practical section was to determine the strengths and weaknesses of reusable and disposable surgical instruments from the perspective of nursing personnel when dressing patient wounds on surgical wards. The results of this work may provide information relevant when deciding in clinical use whether to use disposable or reusable instruments.
Item Description:Vedoucí práce: Alena Pospíšilová
Physical Description:107 listů