Angiogeneze u zhoubných nádorů: stanovení prediktivních markerů u pacientů s kolorektálním karcinomem /

Východiska. Mutace genu KRAS je důležitým faktorem pro biologii a léčbu metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Úloha genu KRAS v léčbě bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií není dosud dobře známa. Cílem studie „A“ bylo posoudit klinický výsledek a rizikové faktory ovlivňující výsledky lé...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Bencsiková, Beatric (Dissertant)
Other Authors: Vyzula, Rostislav, 1952- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/204132/lf_d/
Cover Image
Description
Summary:Východiska. Mutace genu KRAS je důležitým faktorem pro biologii a léčbu metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Úloha genu KRAS v léčbě bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií není dosud dobře známa. Cílem studie „A“ bylo posoudit klinický výsledek a rizikové faktory ovlivňující výsledky léčby v závislosti na stavu genu KRAS. T-regulační lymfocyty (T-reg) díky svým imunosupresivním vlastnostem mají velký význam při úniku nádorových buněk mechanismům imunitní kontroly. Cytotoxické CD8+ lymfocyty jsou klíčovými efektory protinádorové imunity. Ve studii „B“ uvádíme zjištěné hladiny T-reg u referenční populace a u pacientů s mCRC a zkoumáme, zda hladina T-reg a/nebo cytotoxických lymfocytů může predikovat léčebné výsledky první linie léčby mCRC. Metody. Analýza studie „A“ byla provedena za použití dat 1622 pacientů s mCRC léčených bevacizumabem a chemoterapií na bázi oxaliplatiny či irinotekanu. Výsledky léčby byly hodnoceny v závislosti na mutačním stavu genu KRAS. Ve studii "B" byl analyzován počet CD8+, T-reg a jejich poměr v oběhu ve vztahu k predikci efektivity terapie u pacientů s mCRC a referenční skupiny.
Background. Activating mutation of the KRAS gene is an important factor in CRC biology and treatment. The role of KRAS status in the treatment with bevacizumab plus chemotherapy is yet not well established. The aim of the present retrospective study was to analyze clinical outcome and risk factors associated with treatment outcomes according to KRAS status. T-regulatory lymphocytes are important players in escape of tumor cells from immune surveillance. Cytotoxic CD8+ lymphocytes are key efectors in anticancer immunity. We describe T-reg level in reference population and in colorectal cancer patients and we investigated whether T-reg and/or cytotoxic lymphocyte level predict outcome of first line treatment of metastatic colorectal cancer. Methods. We analyzed data from 1622 patients with mCRC treated with bevacizumab plus oxaliplatin- or irinotecan-based chemotherapy, and correlated treatment outcomes with KRAS mutation status. We describe T-reg level in reference population and in colorectal cancer patients and we investigated whether T-reg and/or cytotoxic lymphocyte level predict outcome of first line treatment of mCRC.
Item Description:Vedoucí práce: Rostislav Vyzula
Physical Description:93, 27 listů