Diagnosticko-prognostický význam biomarkeru human epididymis protein 4 u karcinomu endometria /

Úvod. Karcinom endometria je nejčastější gynekologická malignita v populaci českých žen. Přes poměrně příznivou prognózu se i v této oblasti výzkum zaměřuje na detekci markeru pro screening a včasnou diagnózu, z něhož by mohly profitovat zejména ženy se zvýšeným rizikem. U pacientek s high risk diag...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Minář, Luboš, 1973- (Dissertant)
Other Authors: Chovanec, Josef, 1959- (Thesis advisor), Hudeček, Robert, 1970- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/18328/lf_d/
Cover Image
Description
Summary:Úvod. Karcinom endometria je nejčastější gynekologická malignita v populaci českých žen. Přes poměrně příznivou prognózu se i v této oblasti výzkum zaměřuje na detekci markeru pro screening a včasnou diagnózu, z něhož by mohly profitovat zejména ženy se zvýšeným rizikem. U pacientek s high risk diagnostikovanou malignitou je provedení optimálního chirurgického stagingu často limitováno věkem a interními komorbiditami, většinou v kombinaci s různým stupněm obezity. Předmětem zájmu z tohoto pohledu by mohly být markery, které by mohly pomoci v diferenciaci prognosticky odlišných skupin pacientek a v individualizaci léčebného postupu. Metody. Do naší studie bylo v období červenec 2009 - červen 2014 zařazeno 115 pacientek s endometroidním adenokarcinomem endometria a 106 pacientek v kontrolním souboru s benigní lézí endometria. Histologický nález byl získán vyšetřením biopsie endometria. U všech pacientek byla po bioptické verifikaci stanovena sérová hladina lidského epididymálního proteinu.
Background. Endometrial cancer is the most common gynaecological malignancy of Czech women. Despite the relatively favourable prognosis research focuses on the detection of markers for screening and early diagnosis, women at increased risk in particular could profit from it. The optimal surgical staging in the group of high risk patients is often limited by the age and internal co-morbidities that are usually combined with various grade of obesity. The markers that could help in distinguishing of patients with different prognosis and in individualizing the treatment procedure, are sought. Methods. Our study included 115 patients with endometrioid adenocarcinoma and 106 patients with benign endometrial lesions in the control group they were treated between June 2009 - July 2014. They were diagnosed through endometrial biopsy. All patients had serum HE4 and CA125 analysis after the biopsy. All patients with cancer underwent definitive surgical treatment. The median and ranges of serum.
Item Description:Vedoucí práce: Josef Chovanec
Vedoucí práce: Robert Hudeček
Physical Description:65 listů