Analýza determinant školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením

Hlavním tématem disertační práce je analýza determinant školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Téma prezentujeme v kontextu teoretických paradigmat oboru speciální pedagogika, spolupracujících oborů a funkčního přístupu k postižení dle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, di...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Vrubel, Martin, 1986- (Dissertant)
Other Authors: Vítková, Marie, 1947- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/214871/pedf_d/
Cover Image
Description
Summary:Hlavním tématem disertační práce je analýza determinant školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Téma prezentujeme v kontextu teoretických paradigmat oboru speciální pedagogika, spolupracujících oborů a funkčního přístupu k postižení dle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilit a zdraví. V práci analyzujeme zásadní bariéry a facilitátory, diskutujeme jejich význam a vliv na kvalitu života osob se zrakovým postižením a komparujeme tato zjištění se zahraničními trendy. Ve výzkumné části práce analyzujeme postoje vedoucích pracovníků základních a středních škol k determinantám školní a sociální inkluze. Na základě zjištění jsme popsali daný stav a formulovali doporučení pro praxi.
The main topic of the dissertation thesis is the school and social inclusion network of pupil with visual impairment. The topic is presented in the context of the theoretical paradigms in the field of special education, cooperated fields as well as in the context of functional approach to disability via to International Classification of Functioning, Disability and Health. In this work we analyze the key barriers and facilitators, we discuss their meaning and impact on quality of life of people with visual impairments. We compare these findings with international trends. In the research part we analyze the attitudes of headteachers of elementary and secondary schools on the determinants of school and social inclusion. On the basis of the findings of the survey, the suggestions for education orientated practice are formed.
Item Description:Vedoucí práce: Marie Vítková
Physical Description:204 l., [4] l. příl.