Mutační analýza genu RYR1 zodpovědného za maligní hypertemii

Maligní hypertermie (MH) je autozomálně dominantní, potencionálně fatální farmakogenetické onemocnění, které může vest k narušení homeostázy intracelulárního kalcia, jestliže jsou vnímaví jedinci vystaveni expozici volatilních anestetik a depolarizujích relaxancií. Rané symptomy akutní MH krize zahr...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Valášková, Iveta, 1963- (Dissertant)
Other Authors: Kuglík, Petr, 1957- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/97590/prif_d/
Cover Image
Description
Summary:Maligní hypertermie (MH) je autozomálně dominantní, potencionálně fatální farmakogenetické onemocnění, které může vest k narušení homeostázy intracelulárního kalcia, jestliže jsou vnímaví jedinci vystaveni expozici volatilních anestetik a depolarizujích relaxancií. Rané symptomy akutní MH krize zahrnují vzestup vydechovaného EtCO2, spasmus žvýkacích svalů, hypertermii a tachykardii, pozdní symptomy mohou být koagulopatie, generalizovaná rigidita svalstva a smrt. Protože MH je subklinická myopatie, jedinci vnímaví k MH (MHS) jsou v běžném životě asymptomatičtí. V nepřítomnosti spouštěcích látek je diagnóza stanovena pomocí in vitro kontrakčního testu (IVCT). Toto vyšetření je velmi invazivní a vyžaduje otevřenou biopsii svalu. Svalová vlákna jsou pak vystavena expozici halotanu a kofeinu. Molekulárně genetické studie ukázaly MH jako lokusově i alelicky heterogenní onemocnění. Nicméně, více než 70% MH rodin ukazuje genetickou vazbu ke genu pro ryanodinový receptor skeletálního svalstva
Malignant hyperthermia (MH) is an autosomal, dominantly inherited, potentially fatal pharmacogenetic disorder which may lead to a disturbance of intracellular calcium homeostasis when susceptible individuals are exposed to volatile anaesthetics and depolarizing muscle relaxants. Early symptoms of an acute MH crisis include increased carbon dioxide in expired air, possible masseter spasm, hyperthermia and tachycardia, whereas late symptoms can be coagulation disturbances, generalized muscle rigidity and death. Because MH is a subclinical myopathy, person susceptible to MH (MHS) are asymptomatic during daily life. In the absence of triggering agents, the diagnosis of MHS can be established with the in vitro contracture test (IVCT). This investigation is highly invasive and required an open muscle biopsy. Muscle strips are exposed to halothane and caffeine. Molecular genetic investigations in MH have shown considerable locus and allelic heterogeneity. However, more than 70% of MH families
Item Description:Vedoucí práce: Petr Kuglík
Physical Description:171 l., [4] l. příl.