Štěnice Cimex pipistrelli - její hostitelská specifita a rychlost rekolonizace netopýřích úkrytů

Štěnice (Cimicidae, Heteroptera) jsou velmi častými ektoparazity nacházenými v úkrytech mnoha druhů netopýrů. Jako takzvaní úkrytoví ektoparazité jsou ve fyzickém kontaktu s hostitelem jen po dobu sání krve a zbytek času tráví v hostitelově úkrytu samostatně. Navzdory malému morfologickému přizpůsob...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Růžičková, Lucie, 1987- (Dissertant)
Other Authors: Bartonička, Tomáš, 1977- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2012
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/209564/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Štěnice (Cimicidae, Heteroptera) jsou velmi častými ektoparazity nacházenými v úkrytech mnoha druhů netopýrů. Jako takzvaní úkrytoví ektoparazité jsou ve fyzickém kontaktu s hostitelem jen po dobu sání krve a zbytek času tráví v hostitelově úkrytu samostatně. Navzdory malému morfologickému přizpůsobení pro přidržování se na těle hostitele, patří k jedněm z nejrozšířenějších netopýřích ektoparazitů. Tato práce přichází s údaji o rekolonizaci vyčištěných netopýřích budek štěnicemi ve třech sezónách. Výsledky studie prokázaly, že štěnice se mohou v čistých úkrytech netopýrů objevit již během jednoho měsíce od prvního zaznamenání přítomnosti hostitelů, v průměru však byly do budek netopýry zaneseny po 44 dnech. Prvními kolonizátory jsou imaga, k rozvoji nové životaschopné populace dochází ale pouze za určitých podmínek. Práce přináší také doklady o významu zamoření úkrytu štěnicemi pro netopýry ve smyslu střídání úkrytů jako netopýří antiparazitické strategie. Ve druhé rovině je práce zaměřena na hostitelskou specifitu štěnic. V laboratorních podmínkách bylo testováno, jestli se dlouhodobé krmení jen na nespecifickém druhu hostitele nějak projeví na délce ontogenetického vývoje netopýří štěnice Cimex pipistrelli. Ukázalo se především markantní prodloužení celkové doby vývoje oproti štěnicím živícím se krví běžného hostitele.
Bat bugs (Cimicidae, Heteroptera) are very frequent ectoparasites in roosts of many bat species. They are so-called roost ectoparasites which - except for the time spent engorging - mostly co-habit without physical contact with their hosts. Despite the small morphological adaptation for holding the body of the host, they belongs to one of the most widespread bat ectoparasites. This thesis gives first data on recolonisation of bat roost by bat bugs in three seasons. Results of the study showed that bat bugs may occur in clean (no bugs) bat roost during one month of the first presence of hosts but on average were they in boxes recorded after 44 days. The first colonizers are adults but only under specific conditions may develop new viable populations. This study also provides evidence to support the idea that bats switch the roosts due to bat bug infestation. The next aim of the work was investigation of the host specificity of bat bugs. Under laboratory conditions was tested whether long-term feeding only on non-specific host species somehow affects length of ontogeny of bat bugs Cimex pipistrelli. It was showed an important prolongation of the time of ontogenetic development as compared with bat bugs digesting the blood of specific host.
Item Description:Vedoucí práce: Tomáš Bartonička
Physical Description:82 l.