Pseudo-Telepathy Games

Cílem této disertační práce je prezentovat v širším kontextu hlavní výsledky autorova výzkumu v oblasti pseudotelepatických her. Výzkum byl veden třemi základními směry. Práce zkoumá důležité vlastnosti některých pseudotelepatických her, studuje vliv různých typů chyb vyskytujících se při hraní těch...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Fialík, Ivan (Dissertant)
Other Authors: Gruska, Jozef, 1933- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:English
Published: 2011
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/60488/fi_d/
Cover Image
Description
Summary:Cílem této disertační práce je prezentovat v širším kontextu hlavní výsledky autorova výzkumu v oblasti pseudotelepatických her. Výzkum byl veden třemi základními směry. Práce zkoumá důležité vlastnosti některých pseudotelepatických her, studuje vliv různých typů chyb vyskytujících se při hraní těchto her a zabývá se možnostmi jejich kryptografického uplatnění. Po několika úvodních kapitolách je pozornost zaměřena na nejmladšího člena rodiny pseudotelepatických her, párovací hru. Jsou popsány klasické vítězné strategie pro vstupy velikostí 4 a 6 a je ukázáno, že pro vstupy větší velikosti klasická vítězná strategie neexistuje. Rovněž je odvozena spodní mez úspěšnosti klasických hráčů pro vstupy větší velikosti. Vliv nepřesností vyskytnuvších se během experimentální implementace kvantové vítězné strategie na úspěch kvantových hráčů je zkoumán pro tzv. magic square game a Merminovu-GHZ hru.
This thesis is intended to present, in a broader context, the main results of the author’s research in the area of pseudo-telepathy games. The following three main research directions may be distinguished. The thesis investigates important properties of several pseudo-telepathy games, studies the problem of playing pseudo-telepathy games in imperfect conditions and explores possible cryptographic applications of these games. After several introductory chapters we aim at the youngest member of the family of pseudo-telepathy games, the matching game. We describe classical winning strategies for inputs of sizes 4 and 6 and show that there is no classical winning strategy for inputs of greater size. Also, we derive a lower bound on the success of classical strategies for inputs of greater size. The impact of imperfections occurring during an experimental implementation of a quantum winning strategy on the success of quantum players is studied for the magic square game and the Mermin-GHZ
Item Description:Vedoucí práce: Jozef Gruska
Physical Description:v, 121 l.