Komparace znalostí v oblasti první pomoci u seniorské populace

Diplomová práce se zabývá problematikou první pomoci u seniorské populace. Teoretická část je tvořena částí obecnou charakterizující stárnutí a stáří, neboť cílovou skupinu průzkumného šetření v empirické části diplomové práce zastupovala seniorská populace. Odborná teoretická část je zaměřena na ne...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Kosková, Lucie (Dissertant)
Other Authors: Soldánová, Dana, 1972- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2010
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/156084/lf_m/
Cover Image
Description
Summary:Diplomová práce se zabývá problematikou první pomoci u seniorské populace. Teoretická část je tvořena částí obecnou charakterizující stárnutí a stáří, neboť cílovou skupinu průzkumného šetření v empirické části diplomové práce zastupovala seniorská populace. Odborná teoretická část je zaměřena na nejčastější akutní stavy a postižení u seniorské populace, včetně první pomoci. Závěrečné kapitoly teoretického celku se zmiňují o problematice vzdělávání seniorů a možnostem přípravy v oblasti poskytování první pomoci. Podkladem empirické části diplomové práce je průzkumné šetření, které metodou anonymního dotazníku mapovalo úroveň teoretických znalostí seniorské populace v oblasti poskytování první pomoci. Výstupem diplomové práce je zhodnocení vědomostí, názorů a postojů sledovaných seniorů k problematice první pomoci a návrh možností jejich dalšího vzdělávání.
The diploma addresses to the first aid problematic with the senior population. The theoretical section comprises the general part characterising aging and age for the senior population represented a target group of patients in empiric part of the diploma. The special theoretical section is focused on the most common acute states and disabilities with the senior population, including the first aid. The final section of the theoretical whole mentions the senior education problematic and the preparation possibilities in the field of the first aid giving. The exploratory research is a base of the diploma empiric section. This research, with the help of the anonymous questionnaire, surveyed the level of theoretical knowledge of senior population in the field of the first aid giving. The diploma output is the evaluation of knowledge, opinions and attitudes of observed seniors to the first aid problematic and the proposal of possibilities of their further education.
Item Description:Vedoucí práce: Dana Soldánová
Physical Description:131 l.