Rozšíření druhů rodu Cirsium v České republice srovnávací studie

Předkládaná práce popisuje geografické rozšíření druhů rodu Cirsium v České republice. Byla vypracována na základě studia herbářových položek, literárních údajů z České národní fytocenologické databáze (CNPD), databáze FLDOK spravované Botanickým ústavem Akademie věd České republiky v Průhonicích, d...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Blizňáková, Petra, 1985- (Dissertant)
Other Authors: Bureš, Petr, 1963- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2010
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/150934/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Předkládaná práce popisuje geografické rozšíření druhů rodu Cirsium v České republice. Byla vypracována na základě studia herbářových položek, literárních údajů z České národní fytocenologické databáze (CNPD), databáze FLDOK spravované Botanickým ústavem Akademie věd České republiky v Průhonicích, databáze jihočeské pobočky České botanické společnosti a Dominovy rukopisné kartotéky. Lokality z těchto zdrojů byly zaneseny do databáze. Ta obsahuje celkem 37340 lokalit (32492 lokalit bez duplikátů). K lokalitám byly přiřazeny zeměpisné souřadnice a na jejich základě byly vytvořeny mapy rozšíření studovaných druhů. Druhy Cirsium arvense, Cirsium vulgare a Cirsium oleraceum se vyskytují téměř na celém území České republiky, od nížin až do oblastí hor. Hojně rozšířeným druhem je také Cirsium palustre, který vyhledává spíše chladná a vlhká stanoviště. Nejvíce chladnomilným druhem je Cirsium heterophyllum, který je vázán na většinu horských oblastí České republiky, s výjimkou Karpat na východn
This study describes the geographical distribution of Cirsium species in the Czech Republic. It is based on study of herbarium specimens, literary data from Czech National Phytosociological Database (CNPD), FLDOK database of the Institute of Botany in Průhonice, the database of the South Bohemian branch of the Czech Botanic Society and Domin’s manuscript card file. The localities from the sources were stored into a database. The database includes 37340 localities (32492 without duplications). The localities were georeferenced and distribution maps of the species were prepared. Cirsium arvense, Cirsium vulgare and Cirsium oleraceum are occurred all over the country. They are found from the lowlands to the lower mountain regions. Cirsium palustre is also widely distributed species but its distribution is rather concentrated in areas with cold and wet climate. Cirsium heterophyllum is species, which mostly prefers cold and wet parts of the Czech Republic. It is widespread in most of mount
Item Description:Vedoucí práce: Petr Bureš
Physical Description:110 s. : il.