Kdo čte informace na obalech potravin ?

Téma práce: Kdo čte informace na obalech potravin? Diplomová práce je věnována tématu značení potravin a jeho vlivu na výběr potravin. Ne všechny potraviny jsou značeny stejným způsobem, proto se při jejich výběru setkáváme s různými potížemi. Teoretická část práce se zabývá značením potravin jako t...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Linhartová, Libuše (Dissertant)
Other Authors: Totušek, Jiří, 1945- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2009
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/101244/lf_m/
Cover Image
Description
Summary:Téma práce: Kdo čte informace na obalech potravin? Diplomová práce je věnována tématu značení potravin a jeho vlivu na výběr potravin. Ne všechny potraviny jsou značeny stejným způsobem, proto se při jejich výběru setkáváme s různými potížemi. Teoretická část práce se zabývá značením potravin jako takovým. Především základními údaji, které na obalech potravin nesmí chybět. Je to např. název potraviny, složení, datum spotřeby, hmotnost, údaje uvádějící spotřebitele v omyl, atd. Popisovány jsou i specifika jednotlivých potravinových skupin. V praktické části je sledováno čeho si spotřebitelé na obalech všímají, co je hlavním aspektem výběru a jak je ovlivňuje jejich sociální zařazení. Neopomenuta je i část, s čím jsou spotřebitelé nespokojeni a co je největší překážkou při výběru potravin.
The topic of the thesis: Food labeling. This diploma thesis is targeted at theme of food labelig and its influence on food selection. All foodstuffs are not labeling in the same way, for that reason we are meeting with a variety of difficulties. The theoretical part of this diploma thesis deals with food labeling as such. Especially with basic dates, which are necesarry. For example it is foodstuff name, foodstuff composition, expire date, weight, mislead consumer with mistakes dates etc. There are describe also a specifics of individually food groups. In the practical part is control consumers purpose about food labeling, what is dominant aspect in food selection and how big effect has a social class in food selection. The part, which is not forget is about consumers marked discontent and what is the biggist complicacy in food selection.
Item Description:Vedoucí práce: Jiří Totušek
Physical Description:100, [2] l.