Dietní poradenství po rozsáhlých resekcích střeva a stomiků /

Založení stomie patří mezi pacienty nesporně k nejobávanějším chirurgickým výkonům, výrazně zasahuje do všech oblastí života člověka – osobní, rodinné, partnerské, pracovní a spoločenské. Je to velký zásah pro všechny skupiny lidí, neboť vyprazdňování je základní lidskou potřebou. Stomií je tato pot...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Mýtniková, Lucia (Dissertant)
Other Authors: Šachlová, Milana, 1959- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2009
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/101237/lf_m/
Cover Image
Description
Summary:Založení stomie patří mezi pacienty nesporně k nejobávanějším chirurgickým výkonům, výrazně zasahuje do všech oblastí života člověka – osobní, rodinné, partnerské, pracovní a spoločenské. Je to velký zásah pro všechny skupiny lidí, neboť vyprazdňování je základní lidskou potřebou. Stomií je tato potřeba sice splněna, ale za cenu změny vzhledu vlastního těla a změny všech návyků, na které byl člověk ve svém životě zvyký. Jednou ze základních změn je i změna stravovacích návyků. Cílem mé diplomové práce bylo zjistit rozdíl mezi stravováním pacientů s ileostomií a kolostomií a shrnout doporučení týkajíci se nutričního poradenství stomikům, protože výživa nejen pomáha snižovat procento výskytu komplikujících situací, ale také výrazně přispíva ke zvyšování kvality života takto nemocných lidí.
Misplacement of ostomy belongs to one of the most feared surgical interventions. It interfers into all areas of life - personal, familiar, working and also into social part. It is huge hit for all groups of people as motion is basic humane need. This need is albeit fulfilled by ostomy however the cost of this is high - change of visage plus change of all habits to which person could be used to. One of the basic changes is also alteration of food habits. In my diploma paper I am investigating the difference between patients with ileostomy and colostomy. Further I am describing advices relating to nutrition´s consultancy for patients with ostomy, because alimentation not only helps to reduce percent of occurrence of complicating situations but also increases quality of people´s life with such a disease.
Item Description:Vedoucí práce: Milana Šachlová
Physical Description:87 listů