Výbory zastupitelstva obce

Anotace Předmětem bakalářské práce je analýza postavení a činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady obcí dle Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. První část je zaměřena na obecné pojetí orgánů obce a vymezení jejich úkolů a pravomocí. Druhá část je charakteristická již zaměřením na faktické fungován...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Martinková, Kateřina (Dissertant)
Other Authors: Damborský, Milan, 1980- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2006.
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/100446/esf_b/
Cover Image
Description
Summary:Anotace Předmětem bakalářské práce je analýza postavení a činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady obcí dle Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. První část je zaměřena na obecné pojetí orgánů obce a vymezení jejich úkolů a pravomocí. Druhá část je charakteristická již zaměřením na faktické fungování výborů zastupitelstva a komisí rady na příkladě 5 konkrétních obcí. Je zde popsáno postavení výboru, náplň práce, průběh jednání a další skutečnosti, týkající se činnosti těchto orgánů obce. Následující kapitola se týká porovnání faktického fungování výborů zastupitelstva a komisí rady. Zde jsou porovnávány konkrétní zjištěné poznatky analýzy, uvedené v předchozí kapitole. V Závěru jsou uvedené nejpodstatnější zjištění skutečnosti včetně doporučení pro veřejný sektor v tomto případě orgány obce zastupitelstvo, radu , výbory, komise.
The Annotation The subject for the Bachelors works is to analyze the standings and activities of the council committee and commisions of the municipal council due to act. no. 128/2000 sb., about village. First part is aimed to general conception of the village authorities and definition of their duties and competences. Second part characteristic is aimed to practial functionality of the committees of local authority and commimisions of muicipal council on the example of 5 specific villages. . Here is description of committee standings, work scope, course of dealing and other matters, which relates to the village authorities activities. Next section is related to match the practical functionality of the council committees and commisions of the municipal council . And here are comparisons of specific analyzes, described in previouse section. At the end are described the major foundings of facts including the recomendation for public sector - in this case the local authorities local .
Item Description:Vedoucí práce: Milan Damborský.
Physical Description:40 l.