Platební prostředky v mezinárodním obchodním styku

Tato práce se zaměřuje na problematiku platebních prostředků v mezinárodním platebním styku. Pozornost je soustředěna především na vymezení platebních instrumentů, jejich konstrukci a rozbor jejich právního režimu. Úvodní kapitoly práce se zabývají právním režimem vztahu v oblasti mezinárodní, povin...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Koudelková, Petra (Dissertant)
Other Authors: Rozehnalová, Naděžda, 1955-
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2006.
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/11796/pravf_b/
Cover Image
Description
Summary:Tato práce se zaměřuje na problematiku platebních prostředků v mezinárodním platebním styku. Pozornost je soustředěna především na vymezení platebních instrumentů, jejich konstrukci a rozbor jejich právního režimu. Úvodní kapitoly práce se zabývají právním režimem vztahu v oblasti mezinárodní, povinností platit a formulací platební podmínky. Na povinnost platit nahlížíme prostřednictvím základního dokumentu upravujícího koupi zboží - Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Dále se věnujeme podrobnému rozboru platební podmínky a to z hlediska doby, místa a způsobu úhrady kupní ceny. V následující kapitole se zaměřujeme na formy platebního styku jak z pohledu způsobu placení, lhůt, náležitostí průvodních dokumentů či teritoria platebního styku.
This bachelor thesis focuses on the field of payment instruments in the international system of payments, in particular on determination of means of payment, their structure and analysis of legal regimes. First chapters of the thesis cover the legal regimes in the international environment, the obligation to pay and the definition of terms of payment. The obligation to pay is further analysed on the basis of fundamental document on trade of goods - United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Further, a more concrete analysis of the terms of payment, from the point of view of time, place and means of payment of purchase price is discussed.
Item Description:Vedoucí práce: Naděžda Rozehnalová.
Physical Description:54 l.